Tarımsal gelişme ekonominin temel taşı

Büyük Birlik Partisi Karacabey İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Kemalettin Gider, Dünya Gıda Günü’nde yaptığı açıklamada tarıma daha çok önem verilmesini istedi.
Dünyada açlık sınırında yaşayan 800 milyon insanın gıda talebine henüz bir çözüm bulunamadığını belirten Gider, ”21. yüzyılın en önemli sorunu, doğal kaynakları koruyarak, artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılamak olacaktır” diye konuştu.
Gider, “Türkiye’nin gıda konusunda kendi kendine yeten bir ülke olmasına karşın, bazı hanelerde yetersiz ve dengesiz beslenmenin olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin beslenme konusundaki eksikliklerini tamamlayarak, kendi kendine yeterlilik durumunu sürdürmesi tarıma vereceği önceliğe bağlıdır. Tarım sektörünün öneminin, bu sektörün geleneksel olarak ülke ve toplum hayatı için sağladığı katkı ve rollerden kaynaklanmaktadır. Bunlar arasında en önemlisinin, insanların beslenmesi açısından tarımın yerine getirdiği işlevdir. Son elli yılda ülkemiz nüfusunda görülen önemli artışlara karşın tarım sektörü, halkımızın gıda ihtiyacını çok geniş ölçüde karşılamaya devam etmektedir. Ülkeler ve bölgeler arasında tarımsal üretimin gelişmişliği konusundaki farklılıklara karşın, tarımın toplumların hayatındaki yeri ve önemi hiçbir zaman azalmamıştır. Pek çok kalkınmış ülkede, sanayi ve diğer sektörlerde görülen gelişmelerin yanında, tarım önemini korumuştur. Gıda güvencesi kadar, ekonominin diğer sektörlerindeki canlılık da tarımsal üretimle doğrudan ilgilidir. Bu yüzden tarımsal gelişmenin stratejik, ekonomik ve toplumsal yönleri, bir ülkenin hem topyekûn kalkınması hem de sosyal refahı açısından önem taşımaktadır.
Büyük Birlik Partisi olarak, tarım politikamızın esası, tarımda çalışanların refah seviyelerini yükseltmek, ihtiyacımız olan gıdanın ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddenin tamamını yurt içinde karşılamak, ihtiyaç fazlası ürünleri de ihraç ederek ülkemizin döviz gelirini arttırmaktır” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.