Tarım ilacı bayiliği sınavla verilecek

Karacabey Tarım Mü-dürü Erdoğan Ceylan, Bitki Koruma Ü-rünlerinin Toptan ve Pe-rakende Satılması ile Depo-lanması Hakkında Yönet-meliğin yürürlüğe girmesinin ardından, bayilik ve toptancılık yapacaklara sınavla belge verileceğini söyledi. Ceylan, “Bitki koruma ürünü olarak adlandırılan tarım ilaçlarını satacaklar, bundan sonra ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yılda bir kez yapılacak olan sınavdan 80 ve üzeri puan almaları halinde kendilerine bayilik belgesi verilecek. Bu belgeler ise 5 yılda bir, yine sınavla yenilenecek. Buna göre adayların 20 Ağustos 2008 tarihine kadar Tarım İl veya ilçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Sınavla ilgili bilgi 01.09.2008 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak” dedi.
Yönetmelikle 1996’da çıkarılan “Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılırken sistem Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına da paralel hale getirildi. Önceden, Tarım İl Müdürlüğü tarafından tarım ilacı bayiliği verilirken yeni yönetmelikle sınav şartı getirildi. Sınavda başarılı olanlar toptan veya perakende satış için bayilik alacak. Ayrıca, 2 yıllık meslek lisesinde bitki sağlığı ile ilgili ders alan teknikerlere de bayilik alma imkânı getirildi. Mevcut bayilere ise uyum için 1 Ocak 2009’a kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra bu bayiler de bakanlığın düzenlediği sınava katılacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.