Tapuda irtifak yerine mülkiyet dönemi

Tapuda irtifak yerine mülkiyet dönemi
Oturduğumuz evin tapusu kat irtifaklı arsa tapusu mu? Yoksa kat mülkiyetine dönüştürülmüş bina tapusu mu? Öncelikle buna bakmamız gerekiyor.
Eğer tapumuz kat irtifaklı iskanlı veya iskansız arsa tapusu ise yazımızın size yönelik olduğunu söyleyebilirim.
Kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapan 28 Kasım 2007 tarih 5711 sayılı kanunun geçici birinci maddesi, kat mülkiyetine geçiş için öngörülen süreye uymayan bina sahiplerine ( Ev, daire, dükkan, büro, mağaza, depo gibi) önemli para cezaları getirmektedir. 28 Kasım 2007’den önce veya sonra yapı kullanma izin belgesi (İskan) alınmış tüm maliklerin iskanın alındığı tarihe bağlı olmaksızın 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine dönüştürülmüş tapularını almaları gerekmektedir. İskan alınmamış binalarda oturanlar ise yasa gereği (5711) öncelikle iskan müracaatlarını yaparak (belediye veya il imar müdürlükleri) iskanlarını alacaklar, daha sonrada kat mülkiyeti tapuları için müracaatlarını yapabileceklerdir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen iskanlı ve iskansız maliklere ilgili belediyece, belediye sınırları dışında ise bölge mülki amir tarafından 1000 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Kat mülkiyeti için ferdi müracaatlar tapu idaresi tarafından kabul edilmediğinden tüm malikler tapu idaresine vermeleri gereken 12. madde de yazılı belgeleri hazırlayarak bina yöneticisine veya vekaleten bir yetkiliye vererek adlarına tapuda işlem yaptırabileceklerdir. Eksik olan belgeleri tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan, yazılı ihtar bildirimine rağmen gereğini yerine getirmeyen her bağımsız bölüm sahibine ilgili belediyece 1000 TL para cezası verilecektir (Md. 7).
Yüksek para cezaları salarak bina maliklerini birbirine düşürmek çağımıza uygun düşen bir yöntem olmamalı. Yedi yerleşimi geçmeyen bina maliklerine isterlerse şahsi müracaat hakkı verilmesi ve örneğin belediyelerde oluşturulacak çözüm odalarının bu müracaatları süratle sonuçlandırarak vatandaşa aracılık etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Tapu daireleri de çözüm odalarından onaylanarak gelen bu belgeleri teslim alıp, bireylerin kat mülkiyeti tapularını vererek oluşabilecek yığılma ve birikmenin önüne geçebilecektir.
Müracaat süresinin azalması nedeniyle tapu daireleri büyük bir yoğunluğa uğramıştır. Emlak vergi gelirlerinin artışını hedefleyen bu yasa tapu dairelerini adeta iş yapamaz hale getirmiştir. Sürenin ivedilikle (acilen) en az bir yıl uzatılmasında iş ve zaman kayıplarının önlenmesi açısından çok önemlidir. Bu kanun, 20. maddenin 1. fıkrasının, b bendine ‘‘güçlendirme’’ kelimesi ekleyerek, güçlendirmeyi ana gayrimenkulün ortak yerlerinden biri olarak kabul etmiştir. Böylece yapının güçlendirilmesi sırasında yapılacak masraflara her kat malikinin kendi arsa payı oranında katılması mecburiyeti getirilmiştir.
Maliklerden birinin istemi üzerine mahkeme tarafından karar alınması halinde kat maliklerinin rızası aranmaz (Md. 8). Can kaybının ve ekonomik kayıpların önlenmesi bakımından bu madde son derece önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.