Sendika ne yapmıyor ki?

Türk Eğitim-Sen Karacabey Temsilcisi Şentürk, sendikalar hakkındaki eleştirileri yanıtladı: Sendika ne yapmıyor ki? Türkiye Kamu-Sen Türk Eğitim-Sen Karacabey Temsilcisi Mustafa Şentürk, “Sendikalar ne yapıyor ki?” şeklinde yapılan konuşmaları doğru bulmadığını söyledi ve öğretmenleri bir çatı altında toplanmaya çağırdı. Çağdaş toplumların örgütlenmeyle meydana gelebi-leceğine dikkat çeken Şentürk, tarafsız kalıyormuş gibi görüntü vermenin de taraf olduğunun bilinmesini istedi. Tarafsızlığın demok-ratikleşme sürecini uzattığını ve bunun da demokrasiye yakış-madığını ileri süren Şentürk, “Tür-kiye’nin içinde bulunduğu aç-mazlar, çalışkan, üretken ve katılımcı olmamızı gerektiriyor” dedi. Şentürk, tarafsızlık görüntüsünün demokrasiyi körelttiğini, bölücülere ve irticacılara prim sağladığını söyledi. “Atatürk’ün miras bıraktığı çağdaş Türkiye’yi korumak ve laik, demokratik, sosyal hukuk devletinden yana taraf olmak vatanseverler için görevdir” diye konuşan Şentürk, “Herkes taraf olmalı ve kendisine yakın bulduğu sendikaya üye olmalıdır. Sendikalar ne işe yarıyor demeyle yozlaşmaya çanak tutulmamalıdır” dedi. Bunları gördükten sonra, ‘Sendika ne yapıyor ki?’ diyenlerin neler söyleyeceğini merak ettiğini belirten Şentürk, “Biz de onlara soruyoruz: Sendika ne yapmıyor ki?” Şentürk’ün sendika hakkında hazırladığı 64 maddelik raporu şöyle: 1.Yolluklar konusunda hukuk mücadelemiz netice verdi ve bizim sayemizde ödendi. 2.Zorunlu branşı değiştirilen öğretmenlerle ilgili mağduriyet önlendi. 3.Banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılması sağlandı. 4.Rotasyon bahanesiyle görev yeri değiştirilen okul müdürlerinin geri dönmeleri sağlandı. 5.Nema ödemeleri konusunda hukuk mücadelesini kazandık ve nemalar ödendi.KEY hesaplarındaki birikmişler de ödenmek üzere. 6.Diş tedavi masraflarının ödenmesi sağlandı. 7.Eyleme katılan memura ceza verilemeyeceği konusunda yargı kararı çıkarttık. 8.İdareci atamalarında yandaş kayırma anlamına gelen mülakatı kaldırttık. 9.Müdür Başyardımcılığı atamalarında duyuru yapılmadan atama yapılamayacağı konusunda yargı kararı çıkarttık. 10.Seminer ve kurslara katılan öğretmenlere ek ders ödenmesini sağladık. 11.Ön lisans mezunlarının norm kadro dışına çıkarılamayacağı konusunda yargı kararı çıkarttık. 12.Norm kadro yönetmeliğinin hizmet puanına göre uygulanmasını sağladık. 13.Maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin hafta sonları ve mesai saatleri dışında maaş karşılığı görevlendirilememesini sağladık. 14.Bilgisayar kampanyası düzenleyerek, MEB in eğitimcilere fahiş fiyatla bilgisayar pazarlamasına karşı durduk. 15.Türkiye’de ilk olarak Hizmetliler Kurultayı düzenledik ve hizmetli arkadaşları M.E. bakanıyla direkt görüştürdük. 16.Kariyer sınavları konusundaki mücadelemizle ön lisans mezunlarının sınava girmesini sağladık ve bu sınavla ilgili diğer konularda davalarımız devam etmektedir. 17.Psikolojik danışmanların (Rehber Öğretmenlerin) ilk ve ortaöğretim kurumlarından çekilerek RAM larda toplanması engellendi. 18.Sözleşmeli personel alınmasının Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle dava açılıp kazanıldı. 19.KEY ‘Konut Edindirme Yardımı) adı altında kamu çalışanlarından yapılan kesintilerin çalışanlara ödenmesi için dilekçe eylemi yapıldı, başvuruda bulunuldu. 20.1.ve 2. Kadın Kurultayı düzenlendi. 21.Sendikaların disiplin kurullarında temsilci bulundurarak üyelerinin haklarını koruması sağlandı. 22.Anadolu Liselerine öğretmen seçiminin iptali için dava açıldı ve kazanıldı. 23.İdarecilik sınavlarına görev mahalli dışında giren eğitim çalışanlarının yolluk ve yevmilerini alabilecekleri konusunda karar çıkartıldı. 24.Asaleten atanma şartlarını taşımayanların, vekaleten atanmalarını iptal ettirdik. 25.İdarecilere yaz tatilinde de artık ek ders ücreti ödenmesini sağladık. 26.Norm kadro fazlası öğretmenlere de ders verilmesi konusunda karar çıkarttık. 27.Uyarma ve kınama cezalarına yargı yolunun açılmasını sağladık. 28.Sözleşmeli öğretmenlere 4-C’den 4/b geçirilmesini sağlayarak yılda 2 ay daha maaş almaları ve idareye tek taraflı sözleşme feshi hakkı tanıyan madde iptal ettirilerek iş güvencesi sağlandı. 29.Kariyer Basamakları sınavına 150000 civarında 2 ve3 yıllık mezunların girmesini ve uzman olmalarını sağladık. 30.Anadolu liselerine usulsüz öğretmen alınmasını iptal ettirdik. 31.Valilerin istediği boş okul müdürlüğünü duyuru yapıp istemediğini yapmaması ile ilgili MEB yazısını iptal ettirdik. 32.Sendika işyeri temsilcileri, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin tayin edilemeyeceğini basın toplantısı yaptığında soruşturma açılamayacağını ispat ettik. 33.Dün hayal bile edilemeyen, bugün herkesin istediğinde sicil notlarını idareden almasını sağladık. 34.Öğretmen atamalarında ve idareci atamalarında puan üstünlüğü esasını sağladık. 35.Atamalarda vali yardımcısının imzasını kabul edilemeyeceğini, valilerin il özel idaresi yasasının 8-c maddesine göre keyfi atama yapamayacağı kararı aldırdık. 36.Görevde yükselme sınavlarına il dışında gireceklere yolluk ve yevmiye ödenmesini sağladık. 37.Sekiz saat çalışanların da yemek yardımından yararlanmaları için yazdığımız yazıya MEB uygundur cevabı verdi. 38.İstek dışı olan alan değiştirilmesine dur dedik. 39.TBMM’inde gerek bütçe görüşmelerinde, MEB’le ilgili birleşimlerde anketlerimiz ve yazılarımız ismimiz verilerek kullanılmıştır. 40.Branş değişikliği yapmayan idarecilerin idareciliklerinin devamını sağladık. 41.40+40 denge tazminatlarını aldık, şu anda maaşlardan ayrı olan ayda 80 YTL artı ücret sayemizde ödenmektedir. 42.40+40 ‘ları geç ödeyen M.Ali Şahin hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu tazminatı tüm eğitim çalışanlarının alması için mecliste grubu bulunan partilere dosya sunduk ve gündemde konuşulmasını sağladık. 43.KİK’lerde Yurt-Kur çalışanlarının problemlerine çare ardık ve birçok hakkı elde ettik. 44.2006 yılında doktora ve yüksek lisans yapanların öğrenimleri bitinceye kadar zorunlu hizmetten muaf olmalarını sağladık. Askerliği zorunlu hizmetten saydırdık. 45.Bilgi Edinme Yasasına göre bilgi vermeyen idarecilerin mahkemede yargılanmasını sağladık. 46.Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personel ile ilgili yaptığımız anket basında geniş bir şekilde yer aldı bu anketi meclis gündemine taşıdık. 47.İdareci atamalarında torpile sebep olan takdir puanını iptal ettirdik. 48.İlk defa öğretmen olarak atanacaklarda 3 saatlik bilgisayar kredisi alma mecburiyetini iptal ettirdik. 49.4-b kapsamındaki sözleşmeli öğretmenlerin sendika üyesi olmaları sağladık. 50.Avea’nın süresiz konuşma süresini iptal girişimini durdurarak iptal davası açtık ve Avea’nın geri adım atmasını sağladık. 51.Yardımcı Doçentlere doçentliğe geçiş için verilen 12 yıllık süre kısıtlamasını kaldırttık. 52.Milli eğitim şurasına damgamızı vurduk, katsayı adaletsizliğinin kaldırılması ve mesleki, teknik eğitimin önünün açılması için şura kararı çıkarttık. 53.Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Üniversitelerde de promosyonların çalışanlara dağıtılması için yazı yazıldı. Bazı 54.Üniversitelerden olumlu cevaplar alındı. 55.Şeflik sınavının yapılmasını sağladık. 56.Bütün üyelerimizi Ferdi Kaza Sigortası ile sigortaladık ve kaza sonucu vefat eden üyelerimizin yakınlarına tazminat ödedik. 57.Kıbrıs’a ve Türk Cumhuriyetlerine gidecek öğretmenlerin kazanılmış haklarının iptal edilmesini önledik. 58.MEB ile yaptığımız Kurum İdari Kurulunda; memur, hizmetli ve diğer çalışanların sorunlarının çözümü noktasında birçok karar imza altına alındı. 59.Üyelerimize ücretsiz olarak avukatlar tahsis edildi ve binlerce dava ücretsiz açıldı. 60.Eğitim çalışanlarının bağlı olduğu kurumların çıkarttığı bütün mevzuat yakından takip edilmiş, çalışanların aleyhine olanlar yargıya götürülmüş ve yüzlerce dava kazanılmıştır. 61.Süreli ve süresiz olarak, bülten, dergi, afiş ve kitaplar bastırılarak eğitimcilerin ve eğitimimizin meseleleri Türkiye gündemine ve basına taşındı. 62.Bütün illerimizde ve ilçelerimizde yüzlerce konferans, seminer, panel, çeşitli sosyal faaliyetler yapıldı. 63.Eğitimcileri ilgilendiren birçok konuda genel ve yerel eylemler gerçekleştirildi, yönetenler üzerinde baskı oluşturuldu. 64.Yetkili olduğumuz bir çok üniversitede yaptığımız Kurum İdari Kurul toplantılarında ciddi kazanımlar elde ettik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.