Kuraklığa karşı eylem planı

Kuraklığa karşı eylem planı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kuru-lacak Tarımsal Kuraklık Yönetimi ile kuraklığın risk analizlerini yaparak, tarımsal kuraklık eylem planı oluşturacak.
Tarımsal Kurak-lıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre. Tarımsal Kuraklık Yönetimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda merkez ve il yönetim birimlerinden oluşacak.
Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu’na bağlı olarak İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, Veri Akış Birimi ve Çalışma Grubu oluşturulacak. Tarımsal Kuraklık Yönetimi, kuraklığın etkilerini azaltmak üzere gerekli ölçümlerin yapılması, envanter ve rasat bilgilerinin toplanması, değerlendirilmesi, risk analizlerinin yapılması, genel hidrometrik çalışmalar çerçevesinde su potansiyelinin belirlenmesi, tarımsal kuraklık eylem planının yaptırılması ve uygulama kararı ile icraatların yapılmasını sağlayacak.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarımsal kuraklıkla mücadele konusunda, tarımsal kuraklık yönetimince öngörülen ve görev alanlarındaki konularda kısa, orta ve uzun dönem tedbirlerine yönelik eğitim, plan ve projeleri yaparak, kendi kurum ödenekleri ile yatırım çalışmalarını sürdürecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.