Kene ile yanlış mücadele doğanın dengesini bozuyor

Veteriner Hekimler Odası Karacabey Temsilcisi Veteriner Hayati Demirel, kene ile yanlış mücadelenin doğanın dengesini bozduğunu belirterek, “Konunun uzmanı olamayan bazı kişiler kamuoyunu yanlış bilgilen-dirmektedir” dedi.
Demirel, son günlerde konunun uzmanı olmayan bazı kişilerin yaptığı açıklamalarla, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini söyledi. Bilinçsiz ilaçlamalarla insan sağlığının riske edildiğini ve birçok canlı türünün yok edildiğine dikkat çeken Demirel, “Yanlış ilaçlama yapılması nedeniyle doğanın dengesi bozulmakta. Son yıllarda ülkemizde görülen ve belli mevsimde tekrarlayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, kenelerle taşınan virüs kaynaklı bir hastalıktır. Hastalık etkenin taşınmasında ve hastalığın bulaştırılmasında İxodidae ailesine mensup kenelerden olduğu bildirilmiştir. Kenelerin beslenmede yararlandığı küçük omurgalılar, bilhassa tavşanlar ve özellikle karada beslenen kuşlar, keneleri enfekte eden konak grubunu oluşturur. Yaşamak için kan emerek beslenmek zorunda olan keneler, kan emmek için konak seçimi yapmazlar.Memeli, sürüngen, kanatlı hayvanlar veya insanlardan kan emebilirler ve böylece kan emdikleri canlılar arasında viral ve bakteriyel hastalık etkenlerini taşıma ve bulaştırma yolu ile birçok hastalığın yayılışında rol oynarlar” dedi.
GÖÇ EDEN KUŞLAR HASTALIĞIN YAYILMA-SINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Bazı kuş türlerinin virüse karşı dirençli olduğunu ve bu kuşların göç etme özelliğine bağlı olarak keneleri taşıdıkları ve hastalığın yayılmasında önemli rol oynadıklarını ifade eden Demirel, “Keneler bir vücut bölgesini ısırmadan önce bölgeye lokal anestezik benzeri bir madde salgıladıklarından insanlar bu ısırığı hissedemezler. Dolayısı ile ilk 12-16 saatte kenenin tespiti önem taşımaktadır” dedi.
HAYVANLARI KENEDEN KORUMAK ÖNEMLİ
Hastalığın önüne geçmek için hayvanların da kene ve bulaşıcı olan bu hastalıktan korumanın önemine işaret eden Veteriner Hayati Demirel, gerekli tedbirlerin hastalık çıkmadan alınmasının önemli olduğunu belirterek, “Hayvanlar için alınacak tedbirlerde, öncelikle hayvan barınakları düzenli inşa edilmeli ve sistemli bir şekilde ilaçlanmalıdır. Bahar aylarından başlayarak, kenelerin aktivasyon gösterdikleri dönemlerde hayvanlara veteriner hekim kontrolünde sistemik ve uzun süre etkili ilaçlar uygulanmalı, bu ilaçların kullanımında halk sağlığı açısından et, süt ve yumurtada kalıntı bırakmayacak şekilde yasal arınma süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kenelerin rahatça saklanabileceği, ot boyları çok yüksek düzensiz meralar ıslah edilmeli, hayvanların yoğun olarak kullandığı dinlenme ve sulama alanları, gübre birikim bölgeleri, ağıl ve ahırlar ilaçlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR KENEDEN NASIL KORUNMALI
Uzman olmayan bazı kişilerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini belirten Demirel, vatandaşların bu konuda çok dikkatli olmalarını ve alınacak olan tedbirler sayesinde bu hastalığa yakalanma riskinin azalacağını ifade ederek, “Kenelerin daha rahat görülebileceği açık renk elbiseler giymeli, çalılık ve yüksek otlu alanlardan uzak durmalı, kırsal alanlarda yapılan geziler sonrasında tüm vücut kene varlığı yönünden kontrol edilmeli, vücutta tespit edilen kenelere müdahale edilmemeli, hemen bir sağlık kuruluşuna müracaat edilerek kenenin kontrollü çıkarılması sağlanmalı, insan sağlığına ve doğaya zararı olan fakat çok masum birer kimyasal olarak lanse edilmeye çalışılan kene kovucular kullanıl-mamalıdır” şeklinde konuştu.
Demirel, çevre ve sağlığı açısından, doğal dengeleri bozmamak için yeşil alanlar ile benzeri yerlerde keneleri öldürmek için ilaçlama yapılmasının yanlış bir uygulama olduğuna dikkat çekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.