Kaymakamlık sınavı yapılacak

*İçişleri Bakanlığında mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında boş bulunan 65 adet kaymakam adayı kadrosuna giriş sınavı ile personel alınacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 65 adet kaymakam adayı kadrosuna giriş sınavı ile personel alınacağı belirtildi.
Karacabey Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, adayların; üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmaları, (01.01.1978 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), Erkek adaylar için, askerlikle ilgilerinin bulunmamaları, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları, 30 Haziran-01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSSP37) 75 ve üzeri puan almaları, Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanların kamu görevleri sırasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları ve görevleri süresince iyi derecede sicil almış olmaları gerekiyor. Adaylar; Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin fotokopisi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2007(KPSS) veya 2008 (KPSS) veya sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı, 3 adet vesikalık fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacak), Personel Genel Müdürlüğünden veya internetten (www.icisleri.gov.tr) temin edilerek doldurulmuş müracaat formu, ile birlikte 02 Eylül 2008 tarihleri arasında 09:00-12:30 13:30-18:00 saatleri içinde İçişleri Bakanlığı Merkez Binasında bulunan sınav bürosuna müracaat edebilecekler. müracaatların bizzat yapılacak ve posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Karacabey Kaymakamlığı açıklamada sınavla ilgili hükümlere de yer verildi. Buna göre, Yazılı sınav 26 Ekim 2008 Pazar günü saat 09.30’da Ankara’da yapılacak. Sınavda Anayasa, İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı), Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, İnkılap Tarihi, Ekonomi (Makro ve Mikro Ekonomi) Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Alanında Yapılan Düzenlemeler ile ilgili konulardan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun dört katı aday (260 kişi) yazılı sınavı kazanmış sayılacak. Yazılı sınavı kazananlar Bakanlık Merkezinde ilan edilecek bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar. Sözlü sınav sonucunda giriş sınavını kazananların listesi Bakanlık Merkezinde ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine de postalanacak. Yedek liste ilan edilmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.