Karacabey’de süne için ilaç dağıtımına başlandı

Karacabey çiftçisinin buğday üretimindeki korkulu rüyası süne zararlısına karşı ilaçlı mücadele başlatıldı.
Karacabey İlçe Tarım Müdürü Erdoğan Ceylan yaptığı açıklamada, tarladaki mahsule büyük zarar veren bir kımıl zararlısı olan sünenin, kış aylarını dağlardaki çalılıklarda geçirdikten sonra bahar aylarında özellikle buğday tarlalarına gelerek yumurtladıklarını, bu nedenle son günlerde yoğun arazi tarama çalışması yaptıklarını belirtti. Ceylan, “Bazı bölgelerde gerekli görülen ilaçlı mücadele kapsa-mında merkez ve köy muhtarlıklarına ücretsiz olarak ilaç dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca köy muhtarlarına teslim edilen ilaçların uygun dozajı hakkında bilgi verilerek ilaçlama başlatılmıştır. İlçe merkez mahallelerine kayıtlı bulunan buğday üreticileri de Tarım Müdürlüğü’ne gelerek ilaçlarını temin edebi-leceklerdir. İlaç dağıtımı hafta sonları da sürecektir” dedi.
Erdoğan, “Süne mücadelesi büyük ölçüde teknik çabayı gerektiren bir çalışma olup, ancak Devlet ve üretici işbirliğiyle yürütülmesi mümkündür. Bu nedenle üreticiler ilaçlama uygulamalarında; İlaç talimata uygun dozda hazırlanmalı. İlaçlama sırasında özel giysiler giyilmeli ve ilaçlama bitiminde çıkarılmalıdır. İlaçlama sırasında bir şey yenmemeli ve içilme-melidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlamadan kaçınılmalı, rüzgar ilaçlamayı etkile-meyecek kadar az ise rüzgar arkaya alınmalıdır. Eldiven ve maske kullanılmalıdır. İlaçlama başlamadan çevrede bulunan arıcılar ve hayvan sahipleri uyarılarak önlem almaları sağlan-malıdır. İlaçlama bitkiye ve zararlıya uygun şekilde yapılmalı ilacın istenen bölgenin tümüne ulaşması sağlanmalıdır. Hazırlanan ilaç depoda uzun süre bekletilmemelidir. İlaçla-ma bitiminde eller, yüz sabunlu suyla yıkanmalıdır. Boşalan kaplar başka amaçla kullanılmamalı derince gömülmelidir. İlaçlama aleti temizlenmelidir.
Süne mücadelesi günün sakin zamanlarında yapıl-dığından, bunun için yer aletleri ile uygulanan ilaçlama sabah 04:00 – 10:00, öğleden sonra 16:00 – 20:00 saatlerinde yapılmalı. Uygun olmayan alet ve yöntemlerle yapılan ilaçlı mücadele fayda yerine zarar verir” şeklinde konuşan Erdoğan, üreticilerin süne mücadelesinde teknik talimat-lara uymasını istedi. Süne ile mücadelede başarının, çiftçi işbirliği sayesinde olacağını belirten Erdoğan, daha fazla bilgi için İlçe Tarım Müdürlüğü’nden bilgi alınabileceğini vurguladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.