Çiftçi, altın bir yıl yaşayabilir

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Nuri Karaca, dünyada yaşanan küresel iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’deki mısır ve buğday üreticisinin altın bir yıl yaşayabileceğini iddia etti.
İklim değişikliğine bağlı olarak temel gıda maddeleri olan mısır ve buğday ürünlerinde dünya da genel olarak bir rekolte düşüşü yaşandığını belirten Nuri Karaca, bazı ülkelerde meydana gelen doğal afetler nedeniyle tarımda büyük kayıplar yaşan-dığını söyledi. Karaca, “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (A.B.D.) Missisippi ve Iova nehirlerinin taşması sonucu milyarlarca hektar ekili alan sular altında kalmıştır. Sular altında kalan bu araziler dünyanın mısır ambarı olan California eyaletindedir. Yaşanan afetten sonra mısır fiyatları California Borsası’nda 8 Dolar’a yükselmiştir. Dünyanın bir numaralı mısır ve buğday ihracatçısı konumunda olan A.B.D.’nin bu yıl tarihinde ilk defa buğday ve mısır ithal edeceği tahmin edilmektedir” diye konuştu.
Karaca, Türkiye’nin bu yıl mısır ve buğday üretiminde açık vereceğini belirterek, ithalata yöneleceğinin altını çizdi.Üreticinin elindeki mısır ve buğdaya büyük bir talep olacağını tahmin ettiğini söyleyen Karaca, çiftçinin bu yıl iki üründen para kazanma şansının yüksek olduğunu vurguladı. Karaca, “Ziraat odamızın yapmış olduğu hesaplamalara göre 1 kilogram buğdayın maliyeti 58 Kuruş’tur. Çiftçinin para kazanması için1 kilogram buğday en az 70 Kuruş olmalıdır. Gübre ve mazot fiyatlarındaki artışta ürün bedellerine otomatik olarak yansıtılması daha gerçekçi bir çözümdür.
Toprak Mahsulleri Ofisi (T.M.O.)büyük bir kararsızlık içerisinde ne yapacağını bilememektedir. T.M.O. acilen makul bir taban fiyatı ile piyasaya girmeli ve alım yapmalıdır. Geç kalınırsa önümüzdeki aylarda buğday fiyatlarında ve dolayısıyla ekmek fiyatlarında fahiş fiyat artışlarının yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Yine piyasanın dengesini bozan dahili işleme rejiminin Kasım ayına kadar askıya alınması gerekmektedir.
Mısır’da açıklanan 24 Kuruş destekleme primi çok düşük bir rakamdır. Düşürülen destekleme primi üreticinin umudunu kırmış ve buna bağlı olarak ekim alanlarında düşüş olduğu gözlenmektedir. Gübre ve mazot zamları da çiftçinin işçilik ve sulama olanaklarını imkansız hale getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı mısır rekoltesinde de büyük düşüşler meydana gelecektir. Hükümetin üretici ve tüketicinin yaşam zorluğu çekmemesi için bu konulara acilen el atması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.