CHP 85. yılını kutluyor

CHP Karacabey İlçe Başkanı Orhan Karabaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan CHP’nin 85. kuruluş yıldönümünü kutlarken, ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.
Karabaş, partisinin 85. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yurdumuzu işgal eden emperyalistlere karşı 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi; büyük bir uyanış ve direniş hareketidir. Emperyalizme karşı verilen bu direniş, yediden yetmişe tüm halkın katıldığı, varını yoğunu ortaya koyduğu bir destandır. Bu destanın önderi; Mustafa Kemal Atatürk, direnişi gerçekleştiren Türk halkının çatısı altında toplandığı kurum ise; Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP, büyük önderimiz Atatürk tarafından, “Halk Fırkası” adıyla 9 Eylül 1923’de Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Örgütünün devamı olarak kurulmuş, 20 Kasım 1923’de, “Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” Halk Fırkası’nın bünyesine katılmış, partimizin adı 10 Kasım 1924’de “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında da (4. Kurultay) “Cumhuriyet Halk Partisi” olmuştur. CHP saltanat ve hilafetçilere karşı halkın egemenliğine yönelenlerin mücadelesiyle oluşmuş, yaptığı eğitim reformlarıyla çağın kapılarını aralamış, sınıf partisi olmamakla birlikte her zaman emeğin yanında olmuştur” dedi.
Karabaş, “Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne, hiç bugünkü kadar büyük iç ve dış tehdit karşısında kalmamış, ulusumuzu, demokrasimizi “Küreselleşme” adını alan yeni emperyalizm hiç bu kadar tehdit eder noktaya gelmemiştir. Yıllar önce planlanarak harekete geçirilen “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP) Afrika’dan Asya’ya ülkelerin haritalarını değiştirmiş, emperyalizme hizmet edecek yeni ülkeler yaratmış. Son yıllarda bu plan doğrultusunda ülkemizin laik ve üniter yapısını bozmaya yönelik saldırılar artırmıştır. Bir yandan yıllardır süren etnik terör, diğer yanlan laik yapıya karşı örgütlenen cemaatler, planları doğrultusunda ne yazık ki, büyük yol almışlardır.
AKP İktidarı ile başlayan süreç ülkemizde yeni olumsuz bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde; ülkemizin iç ve dış borcu hızla artarak yaklaşık 400 milyar dolarlar seviyesine yükselmiş, cari açık ve dış ticaret açığı tarihi rekorları kırmış, devletin elinde bulunan Kamu malları özelleştirme adıyla yağmalanmıştır. Ülkemizin büyük sanayi kuruluşları ve bankaları büyük oranda yabancılaştırılmış, yeni istihdam alanları yaratılamadığı için işsizlik büyük boyutlara ulaşmıştır. Halkımızın büyük bölümü yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bu durumun yaratıcısı AKP kendine özgü bir yardım ve sadaka ekonomisi oluşturmuş, devlet olanakları kullanılarak halka yardım adıyla oy avcılığı yapmıştır ve yapmaktadır. Buna karşın işçimizi, memurumuzu ve emeklilerimizi yoksulluğa ve açlığa mahkûm edenler, aileleri ve çocuklarıyla büyük bir zenginliğe ulaşmışlar, daha dün bursla okuttukları çocuklarına milyon dolarlık gemiler alma noktasına gelmişlerdir.
AKP İktidarı döneminde; dış ülkelerle olan ilişkilerde de, edilgen ve korkak politikalar izlenmiş, Kıbrıs’ta ülkenin çıkarları göz ardı edilmiştir. Yine çıkarılan “Yabancılara Toprak Satışı”, “Vakıflar Yasası” “Tohumculuk Yasası” “Petrol Yasası” gibi yasalara bakıldığında ulusal çıkarlarımızdan ne kadar ödünler verildiği açık bir şekilde görülecektir. Özellikle Yabancılara Toprak satışı yasasıyla, yabancılara Cumhuriyet döneminde satılan tüm toprak miktarının üç katı AKP iktidarının beş yıllık döneminde gerçekleşmiştir.
Yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsızlığı, “Kuvvetler ayrılığı ilkesi” yok sayılmış, yasama organı tamamen yürütmenin kontrolüne girmiş, bağımsız yargı içeriden ve dışarıdan adeta kuşatılmış, baskı altında kalmıştır. Adli yargının açılışını kutladığımız bugün bağımsız yargıya yapılan baskı ve müdahaleleri büyük bir üzüntüyle izliyoruz.
Tüm bunlara karşın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar, ülkemizin çıkarlarını oy kaygısına düşmeden kararlılıkla ve dirençle savunduk. Bundan sonra da tıpkı Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde olduğu gibi aynı heyecanla ve kararlılıkla duraksamadan ve yılmadan savunmaya kararlıyız.
İçinden geçtiğimiz süreçte CHP modern Türkiye’nin temel değerleri olan Cumhuriyetin, laikliğin ve demokrasi anlayışının tek güvencesidir” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.