ÇGS kayıtları güncellenecek

Karacabey Tarım Müdürü Erdoğan Ceylan, üreticilere uygulanacak destekleme-lerle ilgili yaptığı açıklama-da, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgi-lerinin güncellenmesi ge-rektiğini belirtti.Ceylan, 2008 yılı içerisinde Tarım Bakanlığınca ve diğer kurumlarca uygulanacak tüm tarımsal destek, teşvik, sübvansiyon, tarımsal kredi ve diğer uygulamalardan yararlanmak isteyen üreticilerin bir an önce Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri gerektiği vurguladı. Ceylan, “Bakanlığımızca çiftçilerimize uygulanacak olan desteklemeler; 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesinde zikredilmiş olup, her yıl yapılacak olan desteklemeler muhtelif zamanlı resmi gazetelerde yayımlanan tebliğ hükümlerine göre çiftçilerimize duyurulmaktadır.
Tüm desteklemelerde üreticilerimize yapılacak ödemelere esas alınan bilgiler ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ aracılığıyla oluşturulmakta ve bu siteme kayıtlı arazi ve ürün miktarları dikkate alınmaktadır. 2008 yılı için ürün çeşidine göre dekara gübre ve mazot desteklemesi yapılacak olup, bu kapsamda; Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 13.07.2008 tarih ve 26935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mazot ve gübre desteklemesi hakkında yürürlüğe giren 2008/37 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda ilçemizde başvurular başlamış olup, kayıt işlemleri 28 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00 de sona erecek” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.