Çevre

Çevre,tüm canlıların yaşadığı ve onların yaşamını etkileyen yerdir. Bu sebeple, çevreyi temiz tutmalı ve hiçbir şekilde kirletmemeliyiz. Her insan dünyada, belirli bir çevrede diğer insanlarla yüzyüze ve birlikte yaşar. Çevre insan hayatının bir parçasıdır. Çevre, insan hayatını etkiler. Temiz bir çevrede yaşayan, başta insanlar ve tüm canlılar sağlıklı ve mutludur. Kirli bir çevrede yaşayan, insanlar ve tüm canlılar sağlıksız ve mutsuzdur. Günümüzde başta kanser ve felç hastalıkları olmak üzere tehlikeli ve öldürücü hastalıkların artmasının en önemli sebebi çevre kirliğidir. Bu yüzden çevrenin korunmasıyla ilgili kuralları, tüm insanların titizlikle uyması gerekir.
Günümüzde gerek ülkemizde, gerek dünyada orman alanlarının büyük bir kısmı insanlar tarafından yok edilmiş denizler, göller, akarsular, kirlenmiştir. Fabrika bacalarından çıkan dumanları otomobillerin egzoz gazları atmosferi kirletip sera etki yaratarak dünyanın daha fazla ısınmasına sebep olmuştur. Çevre kirliliği dünyada, etkisini şiddetli kuraklık, seller, büyük kasırgalar şeklinde göstererek insanları şaşırtmaktadır.
Bugün ülkemizin büyük bir kısmının ormanlarımızın yok olması sonucu çölleşmekte olduğu, bilim adamları tarafından söylenmektedir. Yine bilim adamları tarafından çölleşen bir alanın ormanlık alan haline getirilmesi, ne kadar büyük teknoloji kullanılsa da imkansız olduğu söylenmektedir. Bu durumun önüne geçilmesinin tek yolu; ormanların tahrip edilmesini önlemek, tarım alanı dışındaki topraklarımızı ağaçlandırmak, bu uğurda çalışan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi olarak yardımcı olmaktır. gerçek vatanseverlik davranışlardan biri de budur.
Bütün bu sebeplerle, çevreyi korumalı ve çevre kirliliğini önlemeliyiz. Çevre kirliliğinin en önemli sebep-lerinden biri çevreye karşı duyarlı olmamamızdır. İnsanlarımızın çevreye karşı duyarlı olmasını sağlamak için eğitmeliyiz. Bu konuda en büyük görev eğitim kurumlarımıza düşmektedir.
Biz çevremizi korumazsak, hiç kimse bizim adımıza bizim çevremizi korumaz. Bir düşünür tarafından söylenen şu sözü unutmamalıyız; ” Biz çevreyi ailemizden miras almadık fakat çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.