Buna da şükür

Buna da şükür
Sözleşmeli öğretmene tatilde de maaş ödenecek.
Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğret-menlerin yazın izinli sayılacak. Bu sürede maaşlarını da alacak. Sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği de ödenebilecek. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar da değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara eklenen bir maddeyle, M.E.B.lığından norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılması hallerinde sözleşmeyle çalıştıracağı öğretmenlerin yaz tatiliyle dinlenme tatillerinde izinli sayılmaları esası getirildi. Bu arada sözleşmeli öğretmenlere, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmeyecek. Sözleşmeli çalıştırılan öğretmenler sömestr ve yaz tatillerinde ücret alamamış olmalarının getirdiği haksızlığın ortadan kalkmış olması çok normaldir. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında öğretim yılına hazırlık ödeneği de verilebilecek olması sevindiricidir. Devlet, devlet olma gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Hakimlere, polislere, askerlere, öğretmenlere ödediği ücreti az da olsa arttırarak vermeye çalışan devlet, en çok ezilen SAĞLIK ÇALIŞANLARINI unuttu galiba. Devletimizin varlığı ve sürekliliği önce gelir. Ancak devletin birimleri içinde çalışanlarda çalışmalarının karşılığını alabilmeli. Görünürde devletimiz çalışan-ların maaşları konusunda iyi adımlar atmaya çalışıyor. Temennimiz her çalışmanın günün şartlarına uygun maaş almasıdır. Kanaatimce hükümet kısa zamanda bu iyileştirmeleri de yapacaktır. Umarım yanılmam!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.