Bilgiye dayalı bir sınavdı!

Bilgiye dayalı bir sınavdı!
Karacabey Uğur Dershanesi, Cumartesi günü yapılan 6. sınıflar Seviye Belirleme Sınavı değerlendirmesinde, bilgiye dayalı yaklaşımın uygulandığını açıkladı.
Uğur Dershaneleri Karacabey Şubesi Kurucusu Mehmet Yıldız, sınava “yapılandırmacı” denilen yeni yaklaşımla öğrenim gören öğrencilerin katılmasıyla, soru tipi açısından geçmiş yıllarda yapılandan farklılıklar gösterdiğini kaydetti.
Karacabey Uğur Dershanesi, Cumartesi günü yapılan 6. sınıflar Seviye Belirleme Sınavı değerlendirmesinde, bilgiye dayalı yaklaşımın uygulandığını açıkladı.
Uğur Dershaneleri Karacabey Şubesi Kurucusu Mehmet Yıldız, sınava “yapılandırmacı” denilen yeni yaklaşımla öğrenim gören öğrencilerin katılmasıyla, soru tipi açısından geçmiş yıllarda yapılandan farklılıklar gösterdiğini kaydetti.
Yıldız, 6.sınıflarda uygulanan SBS’de özellikle Türkçe dersinin ön plana çıkarıldığı ve seçici ders konumuna getirildiğini belirtti. Kitap okuma alışkanlığı fazla olan öğrencilere hitap ettiğini belirten Yıldız, matematik sorularının geçen yıla göre daha zor ancak, 7. ve 8. sınıfa göre daha kolay olduğuna dikkat çekti
Yıldız SBS gibi başarı ölçme amacıyla yapılan sınavlarda yıl boyunca öğretilen tüm konuların sınavda sorgulanmasının ön koşul olduğu ancak, sosyal bilgiler başta olmak bazı derslerde, ünitelerden soru sorulmadığını ifade etti.
Altıncı sınıfta sınava başvuru yapmayan 250 bine yakın öğrencinin bulunduğunu vurgulayan Yıldız katılımda istenen seviyenin yakalanamadığını belirtti.
Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü; “Sonuç olarak, 2009-SBS MEB’in hedeflerinin aksine okulların eğitim başarısını sorgulamak yerine yerleştirme yapan ve ayırt etme gücü olan sıralama sınavlarına dönüşmüştür. SBS sonucunda sadece öğrenciye değil öğretmene okula ve hatta bütün yöneticilere karne verilmelidir. Asıl ölçme değerlendirme o zaman amacına ulaşacaktır. Yeni uygulamaya başladığımız yapılandırmacı yaklaşımın başarılı bir yansıması olmuştur. Her ünitenin sorgulanması gerekmektedir. Bu amaçla soru sayısı arttırılmalıdır. Öğrenciler açısından 2008 yılına göre daha zorlayıcı sınav olmuştur. Bu sebeple öğrenciler doğru yanlış sayılarını kesinlikle 2008-SBS ile karşılaştırmamalıdır.”
Sınav sorularını da mercek altına alan Mehmet Yıldız şunları söyledi;
Türkçe:Sınavda öğrencilere 19 soru yöneltilmiş soruların 15’i anlam bilgisi, 2’i ise dilbilgisi ve biri noktalama konularındadır. Bütün 6.sınıf müfredatı kapsanmıştır. Türkçe soruları geçen yıla göre daha zor ve ayırt edici niteliktedir. A kitapçığının 3, 8, 13. ve 18. sorular eleyici ve ayırt edici niteliktedir. A kitapçığı 8. soruda kullanılan resimler gereksizdir. Yine A kitapçığında 18. soru öğrencilerin seviyelerinin üstündedir. Türkçe soruları okuma alışkanlığı iyi olan öğrencileri hedef alınarak hazırlanmıştır.
Matematik: Matematik soruları 6.sınıf müfredatından sorulmuştur. Sorular oldukça zor ve öğrencinin okul dışı kaynaklara ihtiyaç duyarak yapabileceği yapıdadır. Matematik soruları şekil ve tarz olarak yapılandırmacı yaklaşıma uygundur. Soruların çözümü için çok fazla işlem gerekiyor. Matematik soruları 16 adet ama 20 soru bilgisi gerektiriyor. A kitapçığı 13. soru “tahmin sorusudur” bu tip sorular çoktan seçmeli testlerde sorulması uygun olmayan sorulardır. Sorularda bilgi ve içerik hatası bulunmamakla beraber görsellik yaratma çabası öğrencinin aleyhine olmuştur. A kitapçığındaki Matematik sorularının 4. 10. 11. ve 16. soruları öğrencileri zorlayacak ve ayırt edecek sorulardır. A kitapçığında 5. soruda gereksiz bilgi, 15. soruda ise anlatım bozukluğu var. Soruda (rastgele) kelimesi kullanılmalıydı.
Fen ve teknoloji:Sorular müfredata uygundur. Soruların tamamında kullanılan kazanımlar 6.sınıf müfredatından oluşmuştur. Soruların dili yalın ve anlaşılır. Sorular kuruluş ve içerik açısından SBS’ye uygundur. Deney yorumlama soruları oldukça fazladır. Bu eğitim açısından oldukça olumlu bir yaklaşımdır. Soruların 15 tanesinde görsel öğelerden faydalanılmıştır. 8. sınıf SBS’ye göre 6.sınıf SBS daha nitelikli ve ölçücü olmuştur.
Sosyal bilgiler:16 sorunun 3 tanesi din kültürü sorusu olarak sorulmuştur. Konu dağılımı açısından müfredata bağlı kalınmıştır. Müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Sorular SBS tarzında olup, uzun ve çözümü iyi anlamaya dayalıdır. A kitapçığında 6. soru öğrencileri ayırt etmeye yöneliktir. Sorular tüm üniteleri kapsamamakta özellikle “teknolojik yaşam” ünitesinden hiç soru sorulmamıştır. Ünite dağılımının düzenli olmaması öğrenciler açısından sıkıntılar doğurabilir.
Yabancı Dil (İngilizce): İngilizce soruları MEB tarafından okutulan ders kitaplarından sorulmuştur. Ancak bu kitaplarda kazanım belirtilmediği için sorular müfredat içerisinde ama kazanım gözetilemeden sorulmuştur. İngilizce soruları; 2008-SBS sorularına benzer ve ayırt edici özelliği olmayan, zorluk derecesi düşüktür. Sorular kelime bilgisi ve gramer ağırlıklı olmakla beraber görsel öğeler kullanılarak şekilden cevaba veya seçeneklerin görsel kullanımı ile oluşturulmuştur. Soruların 11 tanesinin soru kökünde görsellik kullanılırken, iki sorunun seçenekleri görsel soru kökü metindir. Bu sorular öğrenciler için daha zor olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.