Aydemir: ABD dünya barışını tehdit ediyor

Aydemir: ABD dünya barışını tehdit ediyor

*Karacabey Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi İsa Aydemir, ABD’nin işgal ettiği Ortadoğu
topraklarından derhal çıkması gerektiğini söyledi.

*Aydemir, okullarda inanç ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alınmasını istedi.

Karacabey Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi İsa Aydemir, tek kutuplu dünya düzeninin uluslararası barışı tehdit ettiğini söyledi.
Dünya barışının ve insan haklarının tehlikeye girdiğini belirten Aydemir, ABD’nin “Demokrasi götüreceğim” söylemleriyle işgal ettiği Ortadoğu üzerindeki enerji kaynaklarını ele geçirmek istediğini ileri sürdü.

Bölgeye kan, gözyaşı ve kardeş kavgasından başka bir şey getirmeyen emperyalist güçlerin işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesi gerektiğini belirten Aydemir, “Türkiye komşuları ve bölge ülkeleriyle tarihten gelen misyonuna uygun olarak aktif bir rol oynamalıdır. Ülkemize yönelik iç ve dış odaklı terör faaliyetlerine karşı gösterilen tepkiler, toplumsal ayrıştırmayı tetikleyecek unsurlardan arındırılmalıdır. Güvenlik gerekçe gösterilerek özgürlükleri kısıtlayıcı düzenlemelerden vazgeçilmelidir. 12 Eylül patentli 82 Anayasasından kurtularak, çağdaş dünyanın gereklerine uygun; sivil, özgürlükçü, kurumlar arası ilişki ve hiyararşik yapının belirlendiğini, milletin değerlerine uygun yeni bir anayasa hazırlanmalıdır” diye konuşan Aydemir dün yazılı bir basın açıklaması yaptı.
22 Temmuz’da yapılacak genel seçimlerde millet iradesini etkilemeye yönelik, iç ve dış müdahalelere ve antidemokratik girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, ”Millet iradesine saygı gösterilmelidir. Ülkemizin sahip olduğu insan kaynaklarının etkili kullanımına imkan sağlayacak ve beyin göçünü dıştan içe doğru yönlendirecek projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Katılımcı demokrasinin gereği olarak sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımı sağlanmalı. Siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer alan ‘ÖSS kalkacak, YÖK olmayacak’ gibi vaadlerin takipçisi olacağız” diyerek seçim zamanı halka verilen sözlerin tutulması gerektiğini belirtti.
Eğitimcilerin sorunlarına da değinen İsa Aydemir görüşlerini şöyle dile getirdi: “Anayasa ve 4688 sayılı kanunda, İLO standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkının tanınmasına ilişkin değişiklikler acilen yapılmalıdır. Yüksek öğretimle ilgili alınacak kararlarda sendikalara temsil hakkı verilmelidir. Kamu görevlilerine ödenecek en düşük aylık, yoksulluk sınırı olarak belirlenen miktarın %20’sinden fazla olacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğitim çalışanlarının maaşlarından kesilen vergi dilimi oranları düşürülmelidir. Eğitim süreklilik isteyen bir iştir. Eğitim çalışanları mevsimlik işçi değildir. Sözleşmeli personel alımına son verilmelidir. Sözleşmeli personeller kadroya alınmalıdır. Kamu görevlilerinin önündeki siyaset yasağı kaldırılmalıdır. Eşit işe, eşit ücret anlayışının gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur, hizmetli ve diğer personelin özlük ve ekonomik mağduriyetleri giderilmelidir. Sene başında ödenen eğitim-öğretim tazminatı bütün eğitim çalışanlarına ödenmelidir. Ayrıca giyim yardımı nakit olarak ödenmelidir. Ek ders kararlarında yeni bir anlayış geliştirilmeli ve ek ders ücreti ders yükü olan eğitim çalışanlarına ödenmelidir. Yöneticilere yönetici tazminatı ve diğer eğitim çalışanlarına ise görevleriyle ilgili yıpranma tazminatı ödenmelidir. Uzman ve başöğretmenlik kadroları iki katına çıkarılarak sınavlar ertelenmeden zamanında yapılmalıdır. Memur ve hizmetlilerin iller arası atamaları öğretmenlerde olduğu gibi bir kurala bağlanmalıdır. Üniversite çalışanlarının görevde yükselme yönetmeliği çıkarılarak her yıl görevde yükselme sınavı yapılmalıdır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki eğitim çalışanlarına mahrumiyet tazminatı ödenmelidir. Kadınların okuma ve çalışma özgürlüğünü engelleyen kılık kıyafetle ilgili uygulamalar kaldırılmalıdır. Anayasanın 24. Maddesine uygun olarak okullarda inanç ve ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.