2008 yılı hayvancılık destekleme primleri belli oldu

Karacabey İlçe Tarım Müdürü Erdoğan Ceylan, hayvancılık destek ödemelerinden yararlanma esasları ve başvuru tarihlerinin belli olduğunu açıkladı.
Erdoğan, 2008 yılı ödemelerinden yararlanmak isteyen anaç sığır ve manda yetiştiricilerinin 1 Temmuz – 31 Aralık arasında, yem bitkisi üreticilerinin ise 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.
YEM BİTKİLERİ
Yem bitkileri üretimine ilişkin destekleme ödemesinden, hayvan yetiştiricileri ile Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı yem bitkileri üreticileri yararlanacak. Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 31 Ekim’de son bulacak. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce müracaat edecek. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Bakanlar Kurulu kararında, 2008 yılı yem bitkisi desteği ödeme miktarı dekar başına yoncada 115 YTL, korunga, yapay çayır ve merada 75 YTL, silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısırda 45 YTL, tek yıllık bitkilerde 30 YTL olarak belirlendi.
SÜT DESTEKLEMESİ
Üretmiş olduğu süte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticiler litre başına 4 YKr doğrudan destekleme alacak.
HAYVANCILIK DESTEKLEMESİ
Anaç Sığır ve Manda desteklemesinden yararlanacak üreticiler, üretici birlikleri olan il/ilçelerde birlikler aracılığıyla, üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise şahsen 1 Temmuz – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında başvuru yapılacak. Destekleme ödeme miktarı anaç sığır için 250 YTL, soy kütüğüne kayıtlı anaç sığırlar için 50 YTL ilave ödeme, hastalıklardan ari işletmelerdeki anaç sığırlar için de 50 YTL ilave ödeme yapılacak. Ayrıca manda başına  250 YTL doğrudan ödeme yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.