Yetki belgesiz usta çalıştırılmayacak!

KTSO ve Demirciler Odası’ndan uyarı:

3194 sayılı İmar Kanunu gereğince, 01 Ocak 2012 tarihinden sonra, inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin Yetki Belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada; “İnşaatlarda demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım v.b. inşaat işleri ile sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve elektrik tesisatına ilişkin ustalık branşlarında ‘Geçici Ustalık Belgesi’ koşulu aranacaktır” denildi.

Diğer taraftan; Meslek Eğitimi diploması, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, kalfalık belgelerinden birisi, İş-Kur’dan alınan Meslek Edindirme, geliştirme kurs belgeleri, Oda, dernek ve vakıflarca düzenlenen kurslardan alınan belgeler ile Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgelerden birine sahip olması kişilerin Ustalık Belgesi sahibi olması anlamına geleceği ve herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmayanlar; 16 Aralık 2010 tarihinden önce bu işlerde çalıştıklarını, SGK kayıtlarından veya müteahhitten alacakları yazı ile kanıtlamalıdır. Daha sonra dilekçe ile 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve varsa mezun oldukları okula ait diploma fotokopisi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak zorundadırlar.

Yine aynı kanun kapsamında Yapı Müteahhitlerinin de Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası almaları zorunludur. Başvuru formu, Oda Kayıt Belgesi ve tüzel kişilerde Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı örneği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Müteahhitler ve çalışanlar, başvuru evraklarını Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ya da Demirci Marangozlar Odasından temin edebilirler.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir