Uykuda Eğitim ve Ninni

UYKUDA EĞİTİM VE NİNNİ
Ninni deyip geçmeyin! Cenab-ı Hakkın en özel ve en güzel hediyelerinden biri olan yavrularımıza söylenen her şey ve onların yanında edilen her kelam, onların civarında cereyan eden her olay, onların tertemiz zihinlerine tohum eker.
Dikkat gerek, Rikkat(incelik) gerek!…
Ninni; yalnız evlat muhabbetine dayanan ve bir Türk için dinlenmesinde daima bir sevim (sevgi, sevinç, neş’e, muhabbet) mevcut olan ev şiirleri ve ezgilerindendir. Her Türk anası, bunu hiç talim etmeden ezberler, okur ve kendi ihtisasına göre besteler. Bir saat evvelki terennüm tarzını, bir saat sonra değiştirir. Bu durum Türk analarının şairlik duygularının ve musiki kabiliyetlerinin ürünüdür. Beşiğine yatırdığı veya kucağına alıp sarmalayarak uyutmak istediği çocuğunun çıkardığı ses, ninniye başlayacak olan Türk anasına diyapazon hizmeti görür! Çocuk tiz bağırıyorsa o da ninniye tiz sesi ile başlar. Uykunun ağır basmasıyla sesini pes perdelere indirdikçe, o da kendi sesini pes perdelere indirir.
Bu da gösteriyor ki, ninni bir uyku müziğidir ve uykuda eğitimdir. Müzikle uyutulan insanlara yabancı dil ya da başka şeyler öğretiliyor günümüzde. 21. yüzyılın en gelişmiş eğitim ve öğretim metotlarından biri olan bu usulü, analarımız yüzyıllardır uygulamışlar…
İnsan zihni, insan belleği çok enteresan, çok esrarengiz bir yapıya sahip. Hafıza veya hatıra dağarcığımızda yer alan şeylerin neliği ve niteliği sizi çok derinden etkiliyor. Bütün hayatınız boyunca hayatın her safhasında, ama özellikle çocukluk yıllarınızda, etrafınızda olup biten şeyler, belleğinize öyle yapışıyor ki, insan onları kolay kolay silip atamıyor. Olumluysa olumlu yönde, olumsuzsa olumsuz yönde etkiliyor onlar sizi. O sebeple, her biri paha biçilmez ayrı bir emanet olan yavrularımızın hafıza ve hatıra dağarcıklarına onları ileride besleyecek aziz, leziz ve temiz şeyler koymak boynumuzun borcudur…
Bağda gezer bağcı baba, arkasında yeşil aba,
Türbede Cafer Baba, himmet et yavrum uyusun,
Hu hu hu bir Allah, sen uykular ver Allah.
Çalkan Karadeniz çalkan, gemilerde olur yelken,
Bursa’da Emir Sultan, himmet et yavrum uyusun,
Hu hu hu bir Allah, sen uykular ver Allah.
Karadeniz yiğitleri, bellerinde divitleri,
Eyüp Sultan Hazretleri, himmet et yavrum uyusun,
Hu hu hu bir Allah, sen uykular ver Allah.
Eyleyip millete hizmet, eyleme kimseye minnet,
Aşık olsun sana gayret, uyu mahsulü hayatım ninni!
Okuyup alim olursun, ilmin ile amil olursun,
Şüphesiz kamil olursun, uyu mahsulü hayatım ninni!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir