Türk Eğitim-Sen’den Çelik’e sitem

Türk Eğitim-Sen’den Çelik’e sitem
Türk Eğitim-Sen Bursa 1 ve 2 No’lu Şubesi, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in eğitim ve öğretimi geliştirmek adına hiçbir ilerleme kaydetmediğini öne sürdü.
            Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eğitim çalışanlarının hakları ile ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Kazım Sarnık, ortaçağ kafası ile yapılan işlerin eğitim çalışanlarına acıdan ve sıkıntıdan başka birşey getirmediğini iddia etti.               Sarnık, “Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik dönemi eğitim çalışanları için kayıp bir dönem olmuştur. Bu dönemde, eğitim çalışanları bir hasım olarak görülmüş, çalışanlara kan davalı anlayışla yaklaşılmış, dolayısıyla bu kesime ekonomik ve sosyal yönden büyük kayıplar yaşatılmıştır. Öğretmenler, Hüseyin Çelik döneminde atama, tayin, nakil ve ek dersleri yönünden her yıl önceki yılı arar olmuştur
Öğretmenlerin, hastalık gibi son derece özel problemlerine bile inanmayan ve idare ile eğitim çalışanları arasında, zaten var olan, güven problemini daha da derinleştirmeye çalışan bir bakanlık anlayışı, Türk Milli Eğitimi’nin hangi problemini çözebilir?” dedi.
            83 yıllık Cumhuriyet tarihinin en beceriksiz yönetim anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu öne süren Başkan Kazım Sarnık, “Bu dönemde alanlarında master, doktora yapan öğretmenler bile cezalandırılmış, öğretmenlik 4-C ve 4-B kapsamında sözleşmeli hale getirilmiş, tayin isteyenlerin hizmet yılı hesaplamasında yıllardır esas alınan 30 Eylül tarihi 31 Temmuz yapılarak tayin istemeleri bile engellenmiş, öğretmen eşler birbirinden farklı illerde görevlendirilerek aileler parçalanmıştır. Hüseyin Çelik döneminde, ‘Öğretmenler Odası’nda huzur kalmamış, aynı kaderi paylaşması gereken öğretmenler arasında bölünmeler yaşanmıştır. Ve bu tablo, Sayın Hüseyin Çelik’in Türk Milli Eğitimi’ne en büyük hediyesidir! Eğitim çalışanları bu yönüyle Sayın Hüseyin Çelik’i asla unutmayacak, her zaman hayırla yad edecektir” dedi. Öğretmen dışında kalan, hizmetli, memur, teknisyen ve diğer eğitim çalışanlarının çok daha kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığını belirten Başkan Sarnık, “Eğitimin bu görünmez kahramanlarının varlığı bile unutulmuş, hangi görevleri yapacakları bile belli değildir. Asgari geçim standartlarının çok altında yaşamak zorunda bırakılan hizmetli, memur ve teknisyenlerin, bırakınız devlet memuru olduklarını, insan oldukları bile unutulmuştur. ” diye konuştu.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.