TSK, Uzman Erbaş alacak

TSK, Uzman Erbaş alacak
Karacabey Kaymakamı Dursun Balaban, Kara Kuvvetleri Komutan-lığı’na alınacak Uzman Erbaş’lar için sınav giriş kılavuzunun Kaymakamlık Yazı İşler Müdürlüğü’nden temin edilebileceğini duyurdu.
Uzman Erbaş başvuruları www.kkk.tsk.mil.tr internet adresinden online başvuru formunun doldurulması ile yapılacak.
Başvurular 16 Mart tarihinde sona erecek. Yazılı olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Uzman Erbaş olmak isteyenler başvuru kılavuzunun fotokopisi Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilecekler.

Başvuru şartları
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
c. Askerlik hizmetini kuvvet ayrımı gözetmeksizin çavuş, onbaşı ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak.
ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (22 Ocak 2005 tarihinden itibaren terhis olanlar) ve müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (22 Ocak 1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
d. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.
e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
f. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak.
g. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.
ğ. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak.
h. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak. (TABLO-1)
ı. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak.
i. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları ve TABLO-2’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir.) Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülür.
j. Güvenlik soruşturması uygun olmak.
k. Kontenjanı 3018 olan Piyade komando branşında uzman erbaş temin edilecektir. Başvuruda bulunacak adaylarda, Kuvvet ayrımı olmaksızın askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak şartı aranacaktır. Ancak, temin faaliyeti sonunda yedek kalan aday olduğu takdirde, ihtiyaç dâhilinde İdarenin yetkisinde olmak şartıyla diğer sınıf ve branşlara yerleştirme yapılabilecektir.

Başvuru yeri ve zamanı
a. Başvurular www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinde bulunan Online Başvuru Formunun 22 Ocak-16 Mart 2008 tarihleri arasında doldurulması ile yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.
b. Online Başvuru Formu son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
c. Müracaat tarihleri sonunda olabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak, başvuruların müracaat başlangıç tarihinden itibaren yapılması adayların lehine olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir