TİGEM, 32 kalem hizmet satın alıyor!

TİGEM’e bağlı Karacabey ve Dalaman Tarım İşletmesi
Müdürlükleri, ihtiyacı olan 32’şer kalem tarım-hayvancılık işçiliği hizmeti
satın alınacak.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğün Ticaret Daire
Başkanlığı’nda ve Dalaman ile Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde
görülebilecek.

İstekliler, ihale dokümanını 100 TL karşılığında temin
edebilecek. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak. İstekliler muhammen tutarın
yüzde 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Dalaman işletmesi için
bu tutar 90 bin 272,17 TL, Karacabey İşletmesi için 84 bin 273, 07 TL olacak.

Teklif mektuplarının Dalaman Tarım İşletmesi’nin ihalesi
için kapalı zarf içerisinde en geç 17 Haziran 2011 Cuma günü saat 11. 00’a
kadar, Karacabey İşletmesi’nin ihalesi için 22 Haziran saat 14.30’a kadar TİGEM
Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmesi gerekecek. İhaleler aynı gün ve saatte
yapılacak.

Caylanpınar’da 3
kalem

TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
ihtiyacı olan 3 kalem Hayvancılık İşçiliği hizmeti satın alacak.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlük Ticaret Daire
Başkanlığı’nda ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilecek.
İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğü’nün Ticaret Daire Başkanlığı’ndan
100 TL karşılığında temin edebilecek.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler
muhammen tutarın yüzde 3’ünden (137 bin 827, 10 TL) az olmamak üzere geçici
teminat verecek.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 20
Haziran 2011 Pazartesi günü saat 11. 00’e kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne
teslim edilmiş olması gerekecek. İhale aynı gün ve saatte TİGEM Genel
Müdürlüğü’nde yapılacak.

TİGEM Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal edilecek 900
baş siyah alaca holstein friesian ırkı damızlık gebeyi, kapalı teklif usulü ile
satın alacak .

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Amerika Birleşik
Devletleri’nden ithal edilecek 900 baş siyah alaca holstein friesian ırkı
damızlık gebeyi, kapalı teklif usulü ile satın alacak. Dövizi TİGEM tarafından
temin edilecek ihale için teklifler, 21 Haziran Salı günü saat 14. 30’a kadar
verilecek.

TİGEM’in ihale ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna
göre dövizi idare tarafından temin edilmek üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nden 900 baş siyah alaca holstein friesian ırkı damızlık gebe düve
ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alacak. Bu işe ait şartname 300 TL
karşılığı temin edilebilecek.

Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif
edilecek bedelin yüzde 3’ü karşılığı tutarında olacak. İsteklilerin teklif
mektuplarını en geç 21 Haziran Salı günü saat 14. 30’a kadar vermeleri
gerekecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir