TEMA’dan ültimatom

TEMA’dan ültimatom
Nehirlerin özelleştirilmesi anayasaya aykırıdır
Su yaşamamız için gerekli temel maddedir ve herkesin suya ulaşmaya hakkı vardır. Ancak, su ekonomik değeri yüksek olmasına rağmen, ticari bir mal olarak görülmemeli, ekolojik sistemin bir parçası olduğunun bilincinde olunmalıdır.
Son günlerde yetkililer tarafından nehirlerin özelleştirileceğine dair çeşitli açıklamalar yapılmış ve medyada geniş şekilde yer almıştır.
Türk Dil Kurumu’na göre özelleştirme; “Devlete ait taşınır, taşınmaz malların teklif alma ya da ihale yoluyla satışını yapma” anlamına gelmektedir. Anayasamızın 168’nci Maddesi’nde “Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.”ifadesi yer almaktadır. Açıkça görülmektedir ki; nehirlerin özelleştirilmesi Anayasa’ya aykırıdır ve gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
TEMA Vakfı, kuraklıkla mücadele için Anayasa’ya suların Devletin gözetim ve yönetimi altında olduğu yönünde bir hüküm konulmasını ve acilen “Su Çerçeve Yasası” çıkartılmasını talep etmektedir.
Su varlığımız havzalar arasında “Mavi Tünel” gibi projelerle taşınmamalı, doğal bütünlük bozulmamalı su yerinde değerlendirilmelidir. Su havzalarımızın planlaması yapılarak su varlığına bağlı tarımsal ürün desenleri geliştirilmeli, tarım arazileri gelişmiş, su tasarrufu yapan sulama yöntemleri ile sulanmalı, drenaj suları doğal arıtımla yeniden kazanılmalıdır. Su kullanım planlamasının doğal varlıkların su ihtiyacını da gözetmesi şarttır.
Suyun sanayide kullanımında kapalı su devre sistemleri geliştirilmeli, buna rağmen çıkacak atık sular da arıtımla geri kazanılmalıdır. Kentlerde su kullanımında bütün tasarruf önlemleri alınmalı, şebeke su kayıpları engellenmeli, kentsel atık suların tamamı arıtılarak tarımsal su kullanımına geri dönüştürülmelidir.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde bütün Türkiye’nin arazi kullanım planlaması yapılmalı ve bütün üst planlar arazi kullanım planlaması üzerine inşa edilmelidir. Doğal varlık yönetiminin (ormanlar, meralar, sular, tarım alanları vs) havza esaslı olacak şekilde düzenlenmesi için Havza Yönetimi Çerçeve Yasası çıkartılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.