TEMA: Her yıl 1 milyar 400 milyon

TEMA: Her yıl 1 milyar 400 milyon ton toprağımız akıp gidiyor!..
Erozyonla Mücadele Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan TEMA Vakfı Karacabey Temsilcisi Naci Güncü; önlenemez nüfus artışı, tarım alanlarının amaç dışı kullanılması, hızlı sanayileşme ve çarpık kentleşmenin geleceği tehdit eden çevre sorunlarını doğurduğunu iddia etti.
Bitki örtüsü ve ormanlarının hızla yitirilmesinin erozyon ve çölleşmeyi ortaya çıkardığını savunan Güncü, bu durumun doğal dengeyi bozarak sel, heyelan, su baskınları, kuraklık, küresel ısınma gibi felaketlerin yaşanmasına neden olduğunu açıkladı.
Erozyonun ekonomik, toplumsal, kültürel birçok sorunu beraberinde getirdiğine işaret eden Güncü, bu sorunların birbirleri ile ilişkili olması nedeniyle, ülkemizde erozyonun her türüne, hemen her yoğunlukta rastlanması, konu üzerinde bilimsel nitelikli ivedi önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu söyledi. Hızlı nüfus artışının neden olduğu atmosfer ve su kaynaklarının kirlenmesi ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması için çareler arandığını belirten Güncü, “Neslimizin bozulmamış, kirletilmemiş, erozyona, çölleşmeye kurban edilmemiş, kaynakları tüketilmemiş, aşını, işini kendi yurdunda, birinci sınıf insan, kendi kendisinin efendisi olarak yaşamasını sağlamak bizlerin görevi olmalıdır. Vatandaşlarımızın erozyonla neleri yitirecekleri konusunda bilinçlendirilmeleri hızla ve etkin olarak sağlanmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma modelinin bir parçası olması nedeniyle, çölleşme ve erozyonla mücadele, gelecek neslimize sağlıklı bir çevre bırakma amacında da temel unsurdur. Amaca ulaşmak için; özverili, sabırlı bir çalışma ile sonuca varılacağı unutulmamalıdır” dedi.
Her yıl 1 milyar 400 milyon ton vatan toprağının ayakların altından kayıp gittiğine dikkat çeken Güncü; ormanlar, doğal varlıklar ve su kaynaklarına sahip çıkılmasını istedi. Güncü, bunun sağlanması içinde Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ülkenin dört bir köşesinde fidan dikim kampanyalarının düzenleneceğini belirterek her kesin yılda en azından bir fidan dikmesini istedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir