Stad ve çevresi Belediye’ye devredildi

Stad ve çevresi Belediye’ye devredildi
Karacabey Belediye Meclisi Kasım dönemi toplantısının oldukça sakin ve ılımlı geçmesi alınan kararları gölgede bıraktı.
Çok sayıda dinleyicinin izlediği oturumda encümen üyeliklerine AKP’den Murat Erol ve DP’den Mehmet Göztepe seçildi. Encümene ve dokuz adet ihtisas komisyonuna seçilen üyeler önümüzdeki yerel seçimlere kadar görev yapacaklar.
Belediye Meclisi’nin Kasım dönemi toplantısında dokuz gündem dışı gelen tekliflerin gündeme alınmasıyla birlikte toplam 19 madde görüşmeye açıldı. Salt çoğunluk bulunmadığı gerekçesiyle Ekim-2008 dönemi toplan-tısında “geçersiz” kabul edilerek Kasım ayına  devreden konular yeniden ele alındı. Toplantıda ilgili ihtisas ko-misyonlarından gelen ve beş maddeyi kapsayan konular komisyon kararları doğrultusunda onaylandı.
Diğer 12 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, bir madde ise reddedildi. Encümen ve komisyon üyelikleri seçimlerini içeren maddenin görüşülmesi sırasında meclis üyeleri oldukça uyumlu bir tavır sergilediler.
Belediye Meclisi’nin onayladığı önemli konular arasında, Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı ile çevresindeki boş alanların Karacabey Belediyesi’ne devrinin talep edilmesi, Saadet Mahallesi’nde kat yüksekliğinin 2’den 3’e çıkarılması talebi için jeolojik etüt raporu koşulunun konulması ve Yeniköy’de Hazine’ye ait çadır kampında bulunan barakaların yıkılmasına yönelik olarak, öncelikle 4 ve 5 numaralı parsellerde kadastro sınırlarının belirlenmesi kararları yer aldı.
Önümüzdeki yerel seçimlere kadar görev yapacak encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri sakin bir ortamda sonuçlandırıldı.  Belediye Encümeni’ne 16 meclis üyesinden 9’unun oyunu alan Murat Erol (AKP) ve Mehmet Göztepe (DP) seçildi. Komisyon üye sayıları yasal çerçevede Bütçe ve Plan Komisyonu ile Bayındırlık ve İmar Komisyonu’nda beş, diğer komisyonlarda ise üçer üye olarak belirlendi. Beş kişilik komisyonlarda  3 AKP’li ve 2 DP’li üye görev alırken, üç kişilik komisyonlara  2 AKP’li ve 1 DP’li üye seçildi. İhtisas komisyonları itibariyle yeni görev dağılımı şöyle gerçekleşti: Bütçe ve Plan Komisyonu: Önder Matlı, Kemal Çeltik, Hasan Bilir (AKP), M.Ali Köfteci, Dündar Efe (DP) Bayındırlık ve İmar Komisyonu: Engin Bezek, Murat Erol, Kemal Çeltik (AKP), M.Ali Köfteci, Dündar Efe (DP)  İç İşleri Komisyonu: Hasan Bilir, Kemal Çeltik (AKP), Yüksel Arda (DP) Çevre Komisyonu: Hasan Bilir, Kemal Çeltik (AKP), Yüksel Arda (DP) Kültür Komisyonu: Hasan Bilir, Kemal Çeltik (AKP), Meral Eren (DP) Turizm Komisyonu: Hasan Bilir, Kemal Çeltik (AKP), Dündar Efe (DP) Gençlik ve Spor Komisyonu: Murat Erol, Kemal Çeltik (AKP), Dündar Efe (DP) Hukuk Komisyonu: Murat Erol, Engin Bezek (AKP), Mehmet Göztepe (DP) Engelliler Komisyonu: Hasan Bilir, Kemal Çeltik (AKP), Meral Eren (DP).
Belediye Başkanı Ergün Koç’un açıklamaları…
Toplantının son bölümünde meclis üyelerini iki konuda bilgilendiren Belediye Başkanı Ergün Koç, DP’den AKP’ye geçişini şu ifadelerle açıkladı:
“Gördüğüm lüzum üzerine DP’den istifa ederek, Ak Parti’ye geçmiş bulunuyorum. Bugüne kadar görevimde hiçbir insanın rengine, dinine, ırkına, partisine ve makamına bakmadan hizmet verdim. Bundan sonra da Karacabey sevgisiyle vatandaşlarıma hizmet vermeye devam edeceğim.”
Karacabey’de yayımlanan yerel bir gazetede belediyenin gelir ve giderleri konusunda  ilçe halkına yanıltıcı bilgi verildiğini kaydeden Başkan Koç, “Böyle gazetecilik olmaz. Hesap, muhasebe bilmeden yorum yapılmaz. Belediye’nin 10 milyon YTL. borcu olduğu yalandır. Sadece 450 bin YTL. borç vardır ki, bu da bir ay içerisinde ödenecek basit bir rakamdır. Belediyenin tüm aylık ödemeleri 1,5 milyon YTL. civarındadır. Borç rakamı bunun içerisinde çok önemsiz bir boyuttadır. Para sıkıntımız yoktur. Aksine bir söylenti yaymanın amacının ne olduğunu halkımız iyi bilmektedir. Aynı gazetenin her yerel seçim öncesinde belediye başkanlarına nasıl davrandığını halkımız unutmamıştır. Yanlış, yanıltıcı bilgiler verilerek gazetecilik yapılamaz. Amaçları kafa karıştırmak ve yerel seçim öncesinde insanları yanıltmak değil, gerçek rakamları ve bilgileri yazmak olmalıdır. Gazeteci de dürüst ve iyi niyetli olmalıdır. Yanıltıcı bilgi verenleri önce samimiyete ve insanlığa davet ediyorum” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir