Sigorta ve vergi affı anlatıldı

KTSO’da önemli
bilgilendirme:

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda önceki gün yapılan,
“6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” hakkında kanuna ilişkin
bilgilendirme toplantısı ilgi gördü.

            Sosyal
Güvenlik Kurumu işbirliğinde gerçekleşen toplantıda Karacabey SGK Müdürü Özgür
Özkan ve Yeminli Mali Müşavir Ahmet İşcan, önemli bilgileri katılımcılarla
paylaştı.

            Programa
KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Murad Bertan, oda ve borsa yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri,
muhasebeciler ve vatandaşlar katıldı.

            KTSO Genel
Sekreteri Fehmi Yıldız’ın sunumunu yaptığı toplantıda ilk olarak konuşan
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı oldu.

            Yapılandırmanın
yeniden bağış anlamına geldiğini belirten Matlı, herkes için yeni bir dönemin
başladığını ifade etti.

Taze bir kurumuz

Karacabey SGK Müdürü Özgür Özkan, ilk önce kurumu hakkında
bilgiler verdi. Karacabey’de 2 yıldır hizmet verdiklerini belirten Özkan, taze
ve yeni bir kurum olduklarını kaydetti. 5510 sayılı yasayı ana hatlarıyla
anlatan Özkan, ülkede sosyal devlet anlayışı, güvenlik reformu, sosyal devlet
sisteminin getirdikleri, sağlık ve sosyal güvenlik konularındaki farklılıklar
gibi konularda önemli bilgiler verdi.

            Daha sonra
“6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” hakkında kanunla ilgili
bilgiler veren SGK Müdürü Özgür Özkan, bunun beklentileri arttıran ancak çok
karşılamayan bir yasa olduğunu söyledi.

            Yasanın 6
başlık halinde ve 234 maddeden oluştuğuna değinen Özkan, “Gecikme cezası ve
gecikme zammı tamamen kaldırılıyor. Onun yerine TEFE/ÜFE oranlarına göre borç
belirleniyor ve bu borçlar üzerinden yeni yapılandırma yapılıyor” dedi.

            Düzenleme
ile 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş olan prim ve idari para cezaları
asıllarının toplam 50 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden tamamen
vazgeçildiğine dikkati çeken SGK Başkanı, bunlardan herhangi bir gecikme cezası
ya da gecikme zammı alınmayacağını vurguladı.

            2022
sayılı Kanun’a göre 65 yaş ve özürlü aylığı alanlara yersiz ödeme yapılmışsa %
50 fazlasıyla geri alındığını ifade eden Özkan, “Bu Kanunla gelir durumu
nispeten daha zayıf olan vatandaşlar düşünülerek yüzde 50’lik oran
kaldırılarak, kanuni yasal faiz uygulamasına geçildi” dedi.

Son başvuru 02 Mayıs
2011

Kanunla ayrıca 2008 yılında gerçekleşen yapılandırma için
de ihya imkanı getirildiğini belirten Özkan, vatandaşın kendi değerlendirmesini
yaparak, kararını vereceğini, hangi yapılandırma daha avantajlı geliyorsa onu
seçebileceğini ifade etti. SGK Başkanı, “2008’deki yapılandırmadan faydalanıp,
yapılandırması bozulmuş olanlardan en fazla 4 ve 8 taksit aksatmış olanlar
yapılandırmadan faydalanabilirler. Bundan yararlanmak isteyen işverenlerin ve
4/b sigortalıların 02.05.2011 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor ve
tamamının ödenmesi zorunluluğu var” diye konuştu.

            Prim
alacakları ve buna benzer alacaklarda yeniden yapılandırma için son başvuru
tarihinin 2 Mayıs 2011 olduğunu ifade eden Özgür Özkan, başvuruların ilgili
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine
yapılması gerektiğini söyledi.

            Özkan,
“Ödenecek tutarların ilk taksitinin bu Kanun’un yayınlandığı tarihi izleyen
dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit
taksitte ödenmesi zorunludur. Takip eden ödemelerin de ikişer aylık dönemler
halinde azami on sekiz eşit taksitte yapılması gerekiyor. Bu Kanuna göre
hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu
tutara Kanunun yayınlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre
için herhangi bir faiz uygulanmaz. Ödemenin taksitle yapılması halinde müracaat
esnasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksit seçeneklerinden birinin
tercihi zorunludur” şeklinde sözlerini noktaladı.

Büyük kolaylıklar var

SGK Müdürü Özgür Özkan’ın ardından Yeminli Mali Müşavir
Ahmet İşcan, 6111 sayılı kanunun vergi ile ilgili uygulamalarına değindi.

            İşcan
şunları söyledi; “Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
dair 6111 sayılı kanun, 214 madde, 18 geçici madde ve 1 yürürlük maddesi ile 25
Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş, bir çok kanun da değişiklik yapılmış ve
bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılmıştır. Maliye Bakanlığının görev
alanına giren hususlarla ilgili olarak yayımlanan genel tebliğ ile Kanunun
‘Vergi alacaklarında yapılandırma’ konusu ele alınmış, anlaşılması oldukça zor
olan Kanun metninin anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kamu
alacaklarının yapılandırılmasında; ödemede zorluk çeken mükelleflere ödeme
kolaylığı getirilmiş, vergi ihtilaflarına son vermeye çalışılmış, matrah
artırımı imkanları getirilerek, olası ihtilafların önüne geçilmesi amaçlanmış
ve işletmelerin gerçek durumları ile kayıtsal durumları arasındaki
farklılıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

            6111
Sayılı Kanunun daha önce çıkarılan benzer kanunlardan en önemli farklarından
biride; kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan “kasa” veya
“ortaklardan alacaklar” hesaplarının düzeltilmesine yönelik düzenlemeleri de
içermesidir. Kanunla getirilen düzenlemelerden bazıları aşağıda açıklanmıştır.
Kesinleştiği halde, vadesinde ödenmemiş alacaklar için hesaplanan gecikme
zamları tamamı kaldırılarak bunun yerine TEFE/ÜFE oranında bir tutarla borçlulara
ödeme imkanı sağlanmıştır. Borçlarını ödeme güçlüğü çeken mükelleflerimize
borçlarını kanunda belirtilen katsayılarla artırılması sonucunda hesaplanan
tutarı 6,9, 12 ve 18 taksitlerle 3 yıla kadar teminat aranmadan taksitlendirme
imkanı getirilmiştir.(2006-2007-2008-2009)yılları için Matrah artırımından
yararlanacak, mükelleflerin bu yıllara ilişkin vergi incelemesine muhatap
olmamaları amaçlanmıştır.

            İhtilaflı
amme alacakları için mükellefler tarafından davalarından vazgeçmeleri halinde
ceza ve faizler ile verginin bir kısmından vazgeçilerek mahkemelerin iş yükünün
azaltılması ve mükelleflere kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Stok affı,
Varlık Barışı Kanunu ile ilgili haklar tanınması gibi yollarla mükelleflerin
vergi idaresi ile olan sorunlarının asgariye indirilmesi gerçekleştirilmiştir.
1OO yirmi liranın altındaki trafik para cezaları silinmiş, Motorlu Taşıtlar
Vergisinden borcu olan mükelleflerimize; borçlarını yapılandırdıkları takdirde
trafik fenni muayenelerini yaptırabilmelerine imkan tanınmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir