Özer’den Kireç Fabrikası hakkında soru önergesi

CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer, AB Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Kıranlar Köyü’nde yapmayı planladığı Kireç Fabrikasıyla ilgili Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
 Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey İlçe Başkanı Orhan Karabaş’ın yaşanan gelişmeleri kendisine aktarması sonrası harekete geçen Bursa Milletvekili Abdullah Özer, AB Gıda’nın Kıranlar Köyü’ndeki kireç fabrikası kurma girişimini TBMM’si gündemine taşıdı. Kıranlar Köyü’nde birbirine bitişik AR: 20064896 ve AR: 20064893 numaralı ruhsatlarda toplam 24,46 hektarlık alanda “Kireç ocağı, kireç fabrikası, kırma v eleme tesisleri” ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verilmişti. Karacabey Ovası’nın sonunu hazırlayacak bu tesisler ile ilgili Özer, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na şu soruları yöneltti:
“Bakanlığınız tarafından ÇED raporu hangi durumlarda aranmaktadır?”
“Tarımsal ekonomik verimliliği yüksek olan bölgelerde kireç fabrikası kurulum aşamasında ÇED raporuna neden gereksinim duyulmaktadır?”
“Bu tesislerin kurulması durumunda yok olması muhtemel Karacabey ovası için çözüm öneriniz ne olacaktır.”
“Kireç ocağına hayır’ adı altında bir araya gelerek imza kampanyası düzenleyen Karacabey’deki 45 sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin seslerine bakanlığınız tarafından cevap verilecek mi?”
CHP Bursa Milletvekili ve TMMM KİT Komisyonu Üyesi Abdullah Özer’in soru önergesine ise Çevre ve Orman Bakanlığı şöyle cevap verdi.
Soru : “Bakanlığınız tarafından ÇED raporu hangi durumlarda aranmaktadır?”
Cevap : “16.12.2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında; aynı yönetmeliğin EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi’nde yer alan veya Bakanlıkça “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projelerde ÇED Raporu aranmaktadır.”
Soru: “Tarımsal ekonomik verimliliği yüksek olan bölgelerde kireç fabrikası kurulum aşamasında ÇED raporuna neden gereksinim duyulmaktadır?”
Cevap: “ÇED Yönetmeliği kapsamında “Kireç Fabrikaları”; Seçme Eleme Kriteri Uygulanacak Projeler (EK  II) listesi, 42. maddesinde yer almakta olup, bu nedenle bahse konu projeler için Proje Tanım Dosyası hazırlanması gerekmektedir.”
Soru: “Bu tesislerin kurulması durumunda yok olması muhtemel Karacabey ovası için çözüm öneriniz ne olacaktır.”
Cevap: “Çevresel  etki değerlendirmesi, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerinin önlenmesi yada çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinden ve projelerin uygulanmasının  izlenmesi ve kontrolünde yürütülecek çalışmaları kapsamaktadır.”
Soru:  “ ‘Kireç ocağına hayır’ adı altında bir araya gelerek imza kampanyası düzenleyen Karacabey’deki 45 sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin seslerine bakanlığınız tarafından cevap verilecek mi?”
Cevap: “Bakanlığımız, görev  ve yetkisi kapsamında yürütülmekte olan tüm çalışmalara ilişkin talepler ile şikayetleri, gerekli araştırmaları yaparak en kısa sürede değerlendirmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.