Onurlu mücadelemiz sürecek!

Eğitim Sen’in yeni
yönetim kurulu görev dağılımını yaptı:

Karacabey Eğitim Sen’in 22 Ocak Cumartesi günü yapılan “8.
Olağan Genel Kurul” sonucunda yönetim kuruluna seçilen üyeler görev dağılımını
gerçekleştirdi.

Buna göre başkanlığa Zakir Üngör getirilirken, İlçe
Sekreterliği görevini Erol Karabudak yapacak. Nurcan Bel Irmak’ın Mali
Sekreterliği üstlendiği yeni yönetimde Osman Öztürk, Örgütlenme Sekreteri ve
Erdoğan Irmak da Basın Yayın Sekreteri oldu.

Eğitim Sen’in yeni yönetim kurulu üyeleri ilk
açıklamalarını da kamuoyuyla paylaştı. Eğitim emekçilerinin Türkiye’de yüz
yıllık onurlu mücadele geleneğini devraldıklarını kaydeden Eğitim Sen
yöneticileri şunları söyledi; “Bu görevi almanın gururu ve heyecanını
yaşıyoruz. Devraldığımız görevin, ülkemizde genelde tüm emekçilerin, özelde de
eğitim ve bilim emekçilerinin onurlu mücadele sürecinin bir parçası olduğunun
bilincindeyiz. Ülkemizde eğitim ve bilim emekçileri, eşitlik, özgürlük, güzel
bir gelecek ve insanca bir yaşam yolunda çok uzun bir mücadele tarihine
sahiptir. Eğitim Sen de, bu uzun mücadele geleneğinin yarattığı değerler
üzerinde yükselmiş ve bu değerlere yenilerini eklemeyi başarmıştır.

Eğitim Sen’in mücadele tarihinin ardında TÖS, TÖB-DER,
Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen’in mirası bulunmaktadır. Yeni dönemin yönetim
kurulu olarak ilk hedefimiz, bu mirasa bağlı kalmak; yaratılan mücadele
değerlerine yenilerini eklemek ve ülkemizde genelde tüm emekçilerin, özelde de
eğitim ve bilim emekçilerinin demokratik bir ülke, onurlu ve hakça bir yaşam
mücadelesine ivme kazandırmaktır.

Sosyal devletin hızla aşındırıldığı, eğitimin ve sağlığın
birer hak olmaktan çıkartılmakta olduğu ülkemizde, herkese parasız ve eşit
eğitim talebini yükseltmeye devam edeceğiz. Eğitim Sen, önceki dönemde olduğu
gibi, önümüzdeki dönemde de emeğin kazanılmış haklarının ortadan
kaldırılmasının, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesinin ve özelleştirmelerin
karşısında olacaktır. Özelleştirmelere, esnek ve sözleşmeli çalışma
yöntemleriyle çalışma hayatının güvencesiz hale getirilmesine, işsizliğin ve
yoksulluğun artmasına karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğitimin ırkçı,
cinsiyet ayrımcı öğelerinden arındırılması, çalışma yaşamında ve eğitimde
kadınların eşit bir şekilde yer almaları için mücadele etmek de önümüzdeki
hedefler arasında yer almaktadır. Sendikamızın dayandığı yüz yıllık mücadele
geleneğine paralel olarak, önümüzdeki dönemde de sendikal hakların yanı sıra
ülkemizin demokrasi mücadelesinin öznelerinden birisi olmayı sürdüreceğiz.
Anti-demokratik uygulamalara, toplum üzerindeki baskılara, her türlü
ayrımcılığa karşı demokratik gücümüzü kullanmayı sürdüreceğiz.

Sendikamız, kapitalizmin tüm insani değerleri
metalaştırdığı, yoksulluk ve açlıkla dünyayı yaşanmaz hale getirdiği bir
dönemde insanca yaşam, eşitlik, barış ve kardeşlik talebini yükseltmeye devam
edecektir.

Yeni ilçe
yönetim kurulu olarak sendikamızdan her ne sebeple olursa olsun istifa etmiş ve
gönülleri bizimle beraber olmasına rağmen halen sendikamıza üye olmamış olan
tüm arkadaşlarımızı Sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Bizler bundan önce
olduğu gibi önümüzdeki dönemde de İlçe Yönetim Kurulundan iş yeri
temsilciliklerine kadar, örgütsel birlik içinde, şevkle, kararlılıkla sizinle
beraber mücadelemize devam edeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir