Müfettiş yardımcıları alınacak

Trakya Birlik’te erkek adaylara iş olanağı:
Trakya Birlik Teftiş Kurulu, bünyesinde görevlendirilmek üzere sınavla müfettiş yardımcıları alınacağını duyurdu.
            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nce 11 Ocak 2010 tarihinde yapılacak yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınava alınacağı açıklandı. Yazılı sınavın giriş yeri ve saatinin adaylara Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nce bildirilecek.  
            Yalnızca erkek adayların katılabileceği sınav için Trakya Birlik personel yönetmeliğinde yazılı koşulları taşıyan ve üniversitelerin örgün öğretim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İktisat fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık eğitim veren Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri Bölümü ve bunların Milli Eğitim Bakanlığı’nca eşitliği kabul edilmiş Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmeleri gerekiyor.
            Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış (11.01.1980 ve daha önceki doğumlular sınava kabul edilmeyecek) olmaları, sağlık durumlarının her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunması koşulu aranıyor.
            Sınava gireceklerin müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı ve sakatlığı bulunmamasının yanında, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmaları, Trakya Birlik Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak araştırmada sicil, tutum ve davranış yönünden müfettişliğe engel durumlarının bulunmaması ve Trakya Birlik tarafından açılan müfettişlik yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmaları başvuru koşulları arasında yer alıyor.
            Sınava katılacak adayların istenen belgelerle birlikte en geç 04.12.2009 günü saat 17.30’a kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na müracaatları gerekiyor.    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir