Milliyetçi hareket yükseliyor!

Milliyetçi hareket yükseliyor!
*Karacabey’de halkın MHP’ye ilgisinin giderek arttığını belirten İlçe Başkanı İsmail Tezcan, yerel seçimlerde büyük ses getireceklerini söyledi.
*MHP İlçe Başkanı İsmail Tezcan’la yerel seçimler üzerine konuştuk. Tezcan siyasete  nasıl bakıyor? MHP seçimlere nasıl hazırlanıyor? Başkan adaylarından, Karacabey’in sorunlarına kadar biz sorduk, MHP İlçe Başkanı İsmail Tezcan yanıtladı:
ÇAKIR-Ne zamandan beri siyasetin içindesiniz?
TEZCAN- Aktif olarak 2006 yılının mart ayından beri siyasetin içindeyim.
ÇAKIR- Siyasi tecrübenize güveniyor musunuz?
TEZCAN- İnsan yaşadığı her gün bir şeyler öğrenir ve tecrübesini arttırır. Hem siyasette hem de hayatta başkalarının tecrübelerinden faydalanabilen insanların başarı şansı daha yüksektir. İnsanın kendine güvenmesi mutlaka önemlidir. Bunun yanında işbirliği yaparak ve çevresiyle konuşarak, kendisinden daha deneyimli kişilerden bilgi alışverişinde bulunarak, kendine ve çevresine faydalı olma ihtimali yükselir. Her şeyi en iyi ben bilirim, ben yaparım demek hataları da beraberinde getirir.
ÇAKIR- Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi havayı nasıl buluyorsunuz?
TEZCAN- Ülkemizin yaşadığı yoğun gündem, milletimize yönelmiş var olma düzeyindeki tehditler,  vatandaşımızın huzur ve refahını hedef alan tehlikeli ekonomik gelişmeler olmaktadır. Türkiye, altı yıldır yönetimde bulunan, tek başına iktidar gücünün ciddi yönetim yanlışları ve ihmallerinden kaynaklanan ağır sorunları, bütün boyutları ile ve daha derinden yaşayacağı yeni bir dönemin içine girmiştir. Kısır, yapay gerilim ve çatışma siyasetinden beslenerek, ülkemizi kaosa sürükleyenlerin, bu dönem içinde de eski alışkanlıklarını sürdürecekleri, hatalarına inatla devam edecekleri anlaşılmaktadır. Derin bir siyasi kimlik ve kişilik buhranı yaşayan; vahim meşruiyet sıkıntıları içinde kıvranan; devletle ve kurumlarla sürekli çatışan bir zihniyetin, bu aşamadan sonra ülkemize kazandıracaklarının olmayacağı ve bu anlayışın öncelikli ihtiyacımız olan istikrarı sağlayamayacağı artık belli olmuştur. Söz verdiği mutlu, gelişmiş, huzurlu, adaletli bir ülke ve toplum modelinden tamamen uzaklaşarak, menfaatçilerin, fırsatçıların siyasi organizasyonu haline dönüşenler, yakından şahit olduğumuz çürüme ve yozlaşmanın hem kılavuzu hem de kaynağı haline gelmiştir. Küresel güçlerin taşeronluğuna soyunan bu zihniyet, düştüğü taviz ve teslimiyet döngüsünün içine aziz milletimizi de hapsetmiş, yokluğun, yoksulluğun ve yolsuzluğun adresi haline gelmiştir.
Altı yıl boyunca yorulan ve hırpalanan milletimiz bilinçli bir siyasi strateji kapsamında cephelere ayrıştırılmaya çalışılmış, değerlerine ve birbirine yabancılaştırılmak ve geleceğe dair umutları sorgulatılmak istenmiştir. İktidarda bulunan zihniyetin geride kalan altı uzun yıldaki uygulamaları, devletimizi ve milletimizi Cumhuriyet tarihinin en büyük problemleri ile karşı karşıya bırakmıştır. Milli her meselede direnme imkânlarını tamamen kaybeden hükümeti tarihi bir fırsat olarak gören, yerli ve yabancı mihraklar ise milletimiz için besledikleri ve sakladıkları ertelenmiş niyetlerini ardı ardına sıralamaya başlamışlardır. Bu taleplere sıcak bakan hükümet bununla da kalmamış, bu ülkede bin yıldır yaşayan Türk Milletinin bölünmesine, bu bütünleşmiş beşeri cevherin içinden, yeni milletler çıkarılmasına yönelik çok tehlikeli ve vahim bir süreci de başlatmıştır. Son yıllarda yaşadıklarımız, bunların bizlere kazandırdığı tecrübeler, önümüze yeni dayatmaların, sinsi planların konulacağına ve bu coğrafyada milli varlığımızı tehlikeye atacak önemli gelişmelerin yaşanacağına kuvvetle işaret etmektedir. Yılların birikmiş sorunları ve ısrarla sürdürülmeye çalışılan gayri milli politikalar, ülkemizi derin bir uçurumun kenarına kadar getirmiş, bin yılın köklü ve derin kardeşliğine dayanan sosyal, siyasal ve kültürel mutabakatın yerine öfke ve kuşkuların yer aldığı tehlikeli bir çatışma süreci önümüze konulmuştur. Diğer alanlarda olduğu gibi ekonomik ve mali gelişmelerde de tam bir teslimiyet yaşanmış, siyasetin, meslek kuruluşlarının, sivil toplumun, uzman kurumların önerileri kulak ardı edilerek, yalnızca küresel dayatmalara itibar edilmiş, yaklaşan ekonomik kriz yalnızca seyredilmekle yetinilmiştir. Yükselen cari açık, artan dış ticaret açığı, reel sektörün yüksek borçluluk düzeyi, ufukta beliren finansman problemi, yabancılaşan sermaye piyasasının hassasiyeti, en önemlisi bunların geniş toplum kesimlerinde yol açacağı derinleşen yoksulluk hali, beka düzeyindeki sorunları daha da ağırlaştıran en önemli faktör olmuştur. Siyasi solunum cihazına bağlı olarak yalnızca gerginlikten ve ataletten nefes alanlar, ülkemizin, milletimizin varlığının, geleceğimizin, kardeşliğimizin devamının, toplumsal huzur ve refahımızın sorgulanacağı karanlık bir geleceğe doğru, vatanımızı hızla sürüklemektedir.
ÇAKIR- Seçim çalışmalarınız hakkında ne söyleyebilirsiniz?
TEZCAN- 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinden beri, yerel seçim çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Arkadaşlarımızla büyük özveri ve gayretle seçime hazırlanmaktayız.
ÇAKIR- Belirlediğiniz aday ya da adaylar var mı?
TEZCAN- Belediye Başkanı aday adaylarımız, Belediye Meclis Üyesi aday adaylarımız, İl Genel Meclisi aday adaylarımız belirlenmiştir. Bunlar üzerinde çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir.
ÇAKIR-Şu anki Belediye Başkanı Ergün Koç’un belediyecilik anlayışını ve yaptığı yatırımları nasıl buluyorsunuz? Sizce başarılı oldu mu?
TEZCAN- Sayın Ergün Koç’un seçim beyannamesine bakın. Vaat ettikleriyle yaptıkları uyuşuyorsa mesele yok. Bunu Karacabey’li hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum. Bir yetkili, normal görevlerini yaptığı için başarılı kabul edilmez. Başarı olağanüstü çabaların sonucunda elde edilir. Karacabey için bir çivi çakandan Allah razı olsun. Herkesin kendine göre bir hizmet anlayışı olabilir. Bunun sonucu da seçimlerde kazanarak veya kaybederek görülecektir. Vatandaşlarımız, kendisine iyi hizmet edeni takdir etmeyi bilir. Yapılan ve yapılmayanları görür.
ÇAKIR- Karacabey’in en temel sorunları nelerdir?
TEZCAN- Karacabey’in birçok temel sorunu var. Biz bunları uzun bir çalışma sonucunda tespit ettik. Eğer halkımız, Milliyetçi Hareket’i seçerlerse, kısa bir sürede bu problemlerin ortadan kalktığını göreceklerdir. Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla, yetişmiş insan gücümüzle, problemlerin çözümü çok kolay olacaktır. Bu konuda program ve çözüm hazırdır. Hepinizin bildiği gibi Milliyetçi hareket Partisi, “2023 yeşil Metropol Bursa” Hareket Planı çerçevesinde, kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Bu plan Karacabey’imize de uyarlanmış, uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
ÇAKIR- Karacabey halkının beklentileri ve seçime bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
TEZCAN- Genel seçimden sonra hayatın her alanında yaşananlar, iktidar zihniyetinin çözüm bekleyen ağır sorunlar karşısında nasıl insiyatif kaybettiğini, nasıl bir iradesizliğe mahkum olduğunu, nasıl bir teslimiyete itildiğini göstermiş ve beklentilerimizi maalesef doğru çıkarmıştır. Bölücü terörle mücadeleyi; teröristin insafa, aşiret reisinin imdada gelmesini umarak, ekonominin düzelmesi, yoksulluğun ve açlığın azalmasını ise krizin kapıya dayanmasını bekleyerek, çözeceğini zanneden bir zihniyetin, ağır bedelini çaresizleştirilmiş yoksul halk kitleleri ödemektedir. Ancak, devir değişmiş, şartlar farklılaşmış, yalan üzerine kurulan köprülerin altından çok sular akmış, gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Geçmiş dönemin aldatıcı siyasal ortamı, kirli siyaset aktörlerinin, medyatik karalama ve yönlendirme kampanyaları ile aklı ve gönlü çelinen milletimizin, partimize yönelişinin devamı, haklı çıkan öngörülerimize katılımın sonuçları, mutlaka yine bir sandık başında tecelli edecektir. Siyasi varlığını devam ettirebilmenin telaşı ile kendi derdine düşen zihniyet, ağır sorunların kuşatmasından bunalan aziz milletimizi, yalnız ve çaresiz bir halde adeta kaderine terk etmiştir. Milletimiz bu gerçeklerle yüzleşmiş, verdiği oylara pişman olmuştur. Yerel seçimlerin, bunları uyarmak için uygun bir fırsat olduğunu görmektedir.
ÇAKIR- MHP Karacabey’deki seçimlerde patlama yapabilir mi?
TEZCAN- Partimiz, yaşanan gerilim ve kargaşanın, yokluk ve yoksulluğun, taviz ve teslimiyetin öncelikli sorumlusu olarak gördüğü, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne verilecek demokratik bir ihtar için, önümüzdeki seçim sürecinin bir olanak sunduğunu düşünmektedir. Bu itibarla, yaklaşan Mahalli İdareler Seçimlerinde yapılacak tercihler, yalnızca bir siyasal desteğin ve yerel yöneticilerin seçiminin ifadesi olmayacak, aynı zamanda aziz millet varlığının, kardeşçe ve beraberce yaşamasında göstereceği kararlılığın, bölünme ve parçalanma senaryoları ile beraber yaşanan yoksulluğun ve yolsuzluğun da reddedilmesi anlamını taşıyacaktır. Gelişmeler aziz vatandaşlarımızın yaşadıklarından bir sonuç çıkarmaya başladıklarını, siyasal tercihlerini Milliyetçi Hareketin kadrolarından ve siyasetinden yana kullanmaya hazırlandıklarını işaret etmektedir. Milliyetçi Hareketin yöre, bölge, inanç ve kökenlere bakmaksızın bütün milletimizi kucaklayan mesajlarının yerine ulaştığının en güzel işareti, istisnasız olarak toplumun her kesiminden, her siyasi görüşten partimize olan ilginin giderek artıyor olmasıdır.
ÇAKIR-Siyasetteki amacınızı açıklar mısınız?
TEZCAN- Amacım; Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş her inanç ve dava mensubu gibi, dün olduğu gibi bugün ve yarın  da “önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben” ilkesi ile hareket ederek, “milli beka, milli devlet ve milli kimlik” üzerinde oynanan oyunları sabırla, akılla, sağduyuyla, metanet ve şuurla, mutlaka bozmak için çalışmaktır.  Bu görevin her aşamasını demokratik bir yarışma ve heyecan içinde, Türk Milletini ve Türk milliyetçiliğini esas alan bir siyasi rekabet ortamında, ahlâkı ve erdemi muhafaza ederek, birleştiren, kucaklaştıran, kaynaştıran bir milli siyaset anlayışı ile yürütmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir