Meclisten suya zam kararı

Meclisten suya zam kararı
Karacabey Belediye Meclisi, Ağustos dönemi toplan-tısından suya zam kararı çıktı.
Belediye Başkanı Ergün Koç başkanlığında toplanan Meclis üyeleri, bölgede en düşük fiyattan su tarifesi uyguladıklarını ileri süre-rek %25 oranında zam yapılması isteğinde bulundu.
Su şebekesinin yenilenmesi, Belediye su deposunun onarımı ve yeni su kaynaklarına yapılan yatırımların karşılanması için gündeme getirilen su zammı yüzde 10’luk bir artışla görüşülmeye başlandı. Yüzde 25 oranında zam yapılması isteği DYP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
Ergün Koç, sağlıklı su konusunda oldukça duyarlı davrandıklarını belirterek, “İlçemizde içme suyuna önemli yatırımlar yapıyoruz. Gelecekteki bir sıkıntıyı önlemek üzere yatırımlara devam edeceğiz. Küresel ısınmadan dolayı her il ve ilçede su sıkıntısı yaşanırken, Karacabey’lilere bu sıkıntıları hissettirmeyeceğiz. Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarında azalma olacağını dikkate alarak önce Parçaboyu Mevkii’nde 164 metreden su elde ederek hemen şebekeye bağladık. İnsanlarımız şu anda tam arıtılmış olarak içme suyu kullanıyor. Ayrıca, Şahin Köy civarında 115 metrede su kaynağı bulduk. En kısa sürede bunu da şebekeye bağlayacağız. Yeni su depoları yapılacak. Eski depolarını bakımdan geçireceğiz. Esentepe Mahallesi’ndeki asbest su hattını devre dışı bırakarak, yeni su hattı döşedik. Diğer belediyelerle mukayese edecek olursak, en düşük tarife yine bizde olacaktır. Olmayan suyun en pahalı su olacağını düşünerek hareket ediyoruz. Halkımıza kaliteli ve sağlıklı su içirmeye öncelik veriyoruz” dedi.
Başkan Koç’un açıklamalarının ardından AKP’li altı ve MHP’li bir üyenin red oyuna karşılık, sekiz oyla içme suyu tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Yeni tarife bu aydan itibaren geçerli olacak.
Belediye Meclisi, ayrıca teklif edilen diğer konuları da görüşerek karara bağladı.
Ovagaz ve Küçük Sanayi için imar izni
İlgili komisyonların yaptığı inceleme sonucunda meclise sunulan konuları değerlendiren üyeler, bunları geldiği gibi kabul etti. Doğalgaz çalışmasını yürüten Ovagaz A.Ş.’ye, makine parkı oluşturulması, bakım ve arızalara hızla müdahale edilebilmesi amacıyla yer tahsisi, Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının ön ve yan bahçe mesafelerinin 3 metreye indirilmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi.
Kum ocağı izni
Canbalı Mahallesi’nde ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisi kurulması konusunu Çevre İl Müdürlüğü’nden ÇED Raporu alınmasına bağlayan Meclis, Belediye’nin kum ihtiyacını ücretsiz karşılamak koşuluyla ismini gizledikleri bir firmaya 150 m2’lik kapalı alan inşa etme izni verilmesini oy birliğiyle kabul etti.
Adres kayıtlarının düzeltilmesi
Ulusal Adres Veritabanı oluşturmak için yürütülen “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” çalışmaları sırasında hatalı adres bildirimleri saptandı. Belediye Meclis Üyeleri, adres kayıtları sırasında yapılan hataların düzeltilmesine onay verdi. İlçe nüfusunun 51 bin civarında olduğu belirtildi.
Katlı otoparkın Kaymakamlığa verilmesi
İlave mevzii imar planı konusuyla birlikte, Karacabey Kaymakamlığı’nın Hükümet Konağı bitişiğindeki katlı otoparkı mevcut kamu binasına ilave etmek amacıyla yaptığı tahsis talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonu’na havale edildi.
İller Bankası kredi kullanımı
Nestle yanındaki arsanın Belediye’ye kazandırılması için İller Bankası’ndan kısa vade de yüzde 6 faizli kredi kullanımı yetkisi Başkan Koç’a verildi.
Tahıl Dükkanları
2007 Mali yılı ücretler tarifesini Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale eden Belediye Meclisi, Tahıl Dükkanları’nın yıkılarak yerine katlı otopark yapımı ve buraya yapılacak iş yerlerinin satılması konusunu daha sonra görülmek üzere gündemden çekildi.
Kardeş şehir projesi
Karacabey Belediyesi’nin kardeş şehir ilan ettiği Bulgaristan’ın Sopot ve Nedelino ilçeleri arasında sosyal ve kültürel bağların korunması amacıyla, Nedelino tarafından başlatılan AB destekli kültür merkezi projesine partner ilçe olarak Karacabey’inde katılması Belediye Meclisi’nde değerlendirildi. İki ilçenin Nedelino’da inşa edeceği kültür merkezi projesine AB’ den % 90 hibe fon desteği sağlanacak. Projenin yüzde 10’luk kısmını ise Nedelino ve Karacabey Belediyesi karşılayacak. Belediye Meclisi üyeleri bu öneriyi oybirliği ile kabul etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.