Meclis yarın akşam toplanıyor

Karacabey Belediye Meclisi yarın akşam toplanıyor. Belediye
Meclis Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak toplantıda 10 madde görüşülerek
karara bağlanacak.

            Ergün Koç
başkanlığında bir araya gelecek olan meclis üyeleri, imar planlarındaki
değişikliklerin yanı sıra, Yazı İşleri, Fen İşleri, Zabıta ve İtfaiye
Müdürlüğü’nden gelen teklif yazılarını tartışacak.

            Şubat/2011
Dönemi Olağan Meclis Toplantısı’nda şu gündem maddelerinin yer aldığı
bildirildi;

“1.12.01.2011 gün ve 2011 – 01/01 sayılı a) “İlçemiz
Mamuriyet Mahallesi, 17 pafta, 111 ada, 27-28 ve 29 nolu parsellerin imar
planında konut bölgesinin ticaret bölgesine dönüştürülmesi talebi” b) “İlçemiz
Sırabademler Mahallesi, 61 pafta, 286 ada, 83 nolu parselde planlanan tarımsal
depo için, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında işaretlenen şartlara göre
Şehir Plancısına hazırlatılan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ile 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planının onaylanması” c) “İlçemiz Sırabademler Mahallesi,
Bayırlar Mevkii, 58 pafta, 281 ada, 14 nolu parselde parsel sahibinin Harita
Mühendisine yaptırmak istediği imar uygulamasında yola ve yeşil alana terk
edilmesi gereken oranın  % 40’tan fazla
olduğunu belirtmiş, bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi” d) “İlçemiz
Hamidiye Mahallesi sınırları içinde 338 ve 407 nolu sokağa cepheli olan ve imar
planında yeşil alan olarak ayrılıp Belediyemiz mülkiyetinde 3194 m2’lik
taşınmazda mahallenin ihtiyacı olan düğün salonu yapılması konusunda plan
değişikliği ve Belediyemizce yaptırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile
1/1000 ölçekli değişiklik planlarının onaylanması” hakkındaki Bayındırlık ve
İmar Komisyon raporu.

2.Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2011
gün ve 03 sayılı “Sözleşmeli personellerin çalıştırılması ile ödenecek
ücretlerin belirlenmesi” hakkındaki teklif yazısı.

3.Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2011
gün ve 04 Sayılı “Kısmi zamanlı Avukat çalıştırılması ile net ücret tavanının
belirlenmesi” hakkındaki teklif yazısı. 

4.Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2011
gün ve 05 Sayılı “İlçemiz Tavşanlı Mahallesi, 
3 pafta, 429 ada, 393 sokağa cepheli 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 –
79 – 80 ve 81 nolu parseller ile 395 sokağa cepheli 88 – 166 – 167 – 84 – 83 ve
82 nolu parsellerin Küçük Sanatlar Bölgesinden Ticaret Bölgesine dönüştürülmesi
talebi” hakkındaki teklif yazısı.

5.Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2011
gün ve 06 sayılı “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, Paşaçayırı Mevki, H20c08a
pafta, 821 ada, 1 nolu parsel, 822 ada, 1 – 2 – 3- 4 – 5 nolu parseller ile 823
ada 1 ve 2 nolu parseller imar planında Sanayi ve Depolama Alanı olarak
işaretli alanda imar plan tadilatı talebi” hakkındaki teklif yazısı.

6.Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2011
gün ve 07 sayılı “İlçemiz Tavşanlı ve Mecidiye Mahallesi, Emirazmağı Mevkii
sınırları içerisinde kalan parsellerde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunun
18.Madde Uygulamasına ait hizmet bedeli” hakkındaki teklif yazısı.

7.Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 26.01.2011 gün
ve 08 sayılı “2011 yılına ait hafta tatil ruhsatı harçları” hakkındaki teklif
yazısı.

8.Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 26.01.2011 gün
ve 09 sayılı “Zabıta Müdürlüğü personeli fazla çalışma ücreti” hakkındaki
teklif yazısı.

9.Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün 26.01.2011 gün
ve 10 sayılı “İtfaiye Müdürlüğü personeli fazla çalışma ücreti” hakkındaki
teklif yazısı.

10.Belediye
Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2011 gün ve 11 sayılı “İlçemiz
Karacaahmet Mahallesi, 8 pafta, 40 ada, 49 nolu parselde Şehir Plancısına
hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli imar planı
tadilatının onaylanması” hakkındaki teklif yazısı.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir