Meclis bu akşam toplanıyor!

Karacabey Belediyesi’nin, Ekim 2011 dönemi meclis toplantısı bu akşam yapılıyor. Meclis Toplantı Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak olan oturumda, 10 gündem maddesi karara bağlanacak.
Toplantıda görüşülecek konular ise şu şekilde sıralandı;
1. 07.09.2011 gün ve 2011-1/29 sayılı “Karacabeyspor’a yardım yapılması” hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyon raporu.
2. 08.09.2011 gün ve 2011-1/30 sayılı “İlçemiz için yapılabilecek, gelen ve gelebilecek projeleri istişare etmek ve daha verimli kullanabilmek amacı ile Katı Atık Birliği Tüzük Komisyonunun faaliyete geçmesi” hakkındaki Katı Atık Birliği Tüzük Komisyon raporu.
3. 08.09.2011 gün ve 2011-1/31 sayılı “İlçemiz için yapılabilecek, gelen ve gelebilecek projeleri istişare etmek ve daha verimli kullanabilmek amacı ile Avrupa Projelerini Takip ve Bilgilendirme Komisyonunun faaliyete geçmesi” hakkındaki Avrupa Projelerini Takip ve Bilgilendirme Komisyon raporu.
4. 09.09.2011 gün ve 2011-4/32 sayılı a)“Şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Erhan Kındır isminin Komisyonca uygun bir yere verilmesi” b)“Karacabeyliler Derneği’ne yer tahsis talebi” hakkındaki İçişleri Komisyon raporu.
5. 12.09.2011 gün ve 2011-6/33 sayılı a)“Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan  (2) iki adet damperli kamyon aracının “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” b)“Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan (1) bir adet damperli kamyonet aracının “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” c)“Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan  (1) bir adet kazıcı–yükleyici iş makinesi aracının “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” d)“Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan  (1) bir adet kılavuzun (kanal açma aracı) “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” e) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyacı olan  (1) bir adet kamyonet, (1) bir adet 4×4 çift kabinli Pick up, (2) iki adet sulama tankeri aracının “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” hakkındaki Bütçe Plan Komisyon raporu.
6. 13.09.2011 gün ve 2011-7/34 sayılı a)“İtfaiye Müdürlüğünün ihtiyacı olan  (1) bir adet arazi tipi arazöz aracının “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” b)“İtfaiye Müdürlüğünün ihtiyacı olan  (1) bir adet öncü aracının “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” c)“Veteriner Hizmetlerinin ihtiyacı olan  (1) bir adet orta ölçekte frigofirik kasalı et taşıma aracının “T” Cetveline işlenerek ödeneğin konulması” d)“Karacabeyspor’a yardım yapılması” e)“Karacabeyliler Derneği’ne yer tahsis talebi” hakkındaki Bütçe Plan Komisyon raporu.
7. 14.09.2011 gün ve 2011-12/35 sayılı a) İlçemiz Hüdavendigar Mahallesi, H20-c-02-b pafta, 762 ada, 1 nolu parselin Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 2007/8734 E-2007/11147 nolu kararına istinaden imar planı dışında kalan tarla vasıflı parselin imar planı içine alınması” b)“İlçemiz Tavşanlı Mahallesi, 790 ada, 2 nolu parselin bulunduğu alanın imar planları Belediye Meclisimizce 12.06.2006 gün ve 49 sayılı kararı ile onaylandığı ve onaylanan plandaki inşaat yapılaşma emsalinin E=0,50 olarak belirlendiği, parsel sahibinin yapılaşma emsalinin yapacağı tesis için yeterli olmadığı ve yatırım maliyetinin çok yükselttiği gerekçesiyle plan notlarına E=0,50 olan emsalin arttırılması” c)“İlçemiz Mamuriyet Mahallesi, 121 ada, 4 nolu parsele ait ruhsat işlemleri”hakkındaki Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.
8. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2011 gün ve 92 sayılı “Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Runguçpaşa Mah. 52 pafta, 414 ada, 942-943 ve 944 nolu parsellerin plan değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.
9. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2011 gün ve 93 sayılı “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 59 pafta, 282 ada, 30 nolu parselin imar plan tadilatında E=0.50 olan inşaat yapılaşma emsalinin arttırılması” hakkındaki teklif yazısı.
10. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2011 gün ve 94 sayılı “İlçemiz Canbalı Mahallesi, 73 pafta, 351 ada, 43 nolu parselin plan değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir