Meclis bu akşam toplanıyor!

Karacabey Belediye Meclisi, bir aylık tatilin ardından bu
akşam toplanıyor. Belediye Meclis Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak
toplantıda gündem dışı gelenler hariç 8 madde karara bağlanacak.

            Ergün Koç
başkanlığındaki toplantıya tüm meclis üyelerinin hazır bulunması bekleniyor.
Toplantıda daha çok imar konularının görüşüleceği gözlendi. İmar değişiklikleri
dışında Mali Hizmetler ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden gelen teklif yazıları
görüşülecek.

            Bu akşam
yapılacak meclis toplantısında karara bağlanacak gündem maddeleri şu şekilde
sıralandı;

1-15.06.2011 gün ve 2011-8/22 sayılı a)“İlçemiz Gazi
Mahallesi, 96 sokağa cepheli, 54 pafta, 256 ada, 16 nolu parsele ait imar
durumu”  b)“İlçemiz Sırabademler
Mahallesi, 58/1 pafta, 831 ada, 2 nolu parselde Şehir Plancısı tarafından
hazırlanan plan değişikliğine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000
ölçekli nazım imar planlarının onaylanması” c)“İlçemiz Sırabademler Mahallesi,
59 pafta, 276 ada, 103 nolu parselde Şehir Plancısına hazırlatılan 1/1000
ölçekli Tarımsal Amaçlı Sanayi Tesisleri ile Teşhir ve Ticaret Üniteleri amaçlı
uygulama imar planlarının onaylanması” d)“İnşaat ruhsatları” hk.daki
Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.

2-16.06.2011 gün ve 2011-9/23 sayılı a)“İlçemiz Drama
Mahallesi, 44 pafta, 233 ada, 2 ve 23 nolu parseller Mustafa ÇORLU sokağa
cepheli, 27 nolu parsel 14 Eylül Caddesine cepheli, 233 ada, 2-23 ve 27 nolu
parsellerin bulunduğu alan imar planında konut alanı olarak işaretlenmiş olup,
233 ada 2-23 ve 27 nolu parsel sahiplerinin imar planında işaretlenen konut
bölgesinin ticaret bölgesine dönüştürülmesi talebi” b)“Şehir Plancısına
hazırlatılan İlçemizin 1/5000 ölçekli nazım imar planları” c)“İlçemiz
Sırabademler Mahallesi, 60 pafta, 284 ada, 36 nolu parsel sahibine ait
hayvancılık tesisiyle ilgili Şehir Plancısına hazırlattığı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı tadilatın onaylanması” hk.daki Bayındırlık ve İmar Komisyon
raporu.

3-Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün
26.07.2011 gün ve 66 sayılı “Ek ödenek” hakkındaki teklif yazısı.

4-Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2011
gün ve 67 sayılı “İlçemiz Gazi Mahallesi, 94 sokakta bulunan 54 pafta, 256 ada,
138-139 ve 140 nolu parsellerin imar planında 3 kat olan yüksekliğin 143 sokağa
cepheli parsellerde olduğu gibi 4 kata çıkarılması” hk.daki teklif yazısı.

5-Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2011
gün ve 68 sayılı “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 150 sokak ile 265 sokak
kesişiminde 57 pafta, 172 (586) ada, 550 nolu parselin imar planında 3 kat olan
yüksekliğinin 4 kata çıkarılması” hk.daki teklif yazısı.

6-Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2011 gün
ve 69 sayılı “İlçemiz Saadet Mahallesi, Ayazma Mevkii, 356 sokağa cepheli 40
pafta, 427 ada, 159 nolu parsel imar planında 
2 kat olan kat yüksekliğinin 3 kata çıkarılması” hk.daki teklif yazısı.

7-Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2011
gün ve 70 sayılı “İlçemiz Hüdavendigar Mahallesi, H20-c-02-b pafta, 762 ada, 1
nolu parselin Yargıtay  5.Hukuk
Dairesinin 2007/8734 E-2007/11147 nolu kararına istinaden imar planı dışında
kalan tarla vasıflı parselin imar planı içine alınması” hk.daki teklif yazısı.

8-Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.07.2011
gün ve 71 sayılı “İlçemiz Canbalı Mahallesi, 325 ada, 23 ve 24 nolu parsellerin
plan değişikliği” hk.daki teklif yazısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir