Makine ve ekipman alımlarına destek

Karacabey İlçe Tarım Müdürü Erdoğan Ceylan, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” çerçevesinde makine ve ekipman alımlarında yüzde 50 finansman desteği verileceğini bildirdi.
Ceylan, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçi tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projenin uygulandığını belirtti. Ceylan, “Destekleme sayesinde daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamsı hedefleniyor. Zor şartlarda çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine yönelik olarak Tarım Bakanlığı 02/05/2008 tarihinde çıkardığı tebliğ ile belirtilen makine ve ekipman alımlarına destek verecektir. Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, mal alım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemeyecek. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin YTL, tüzel kişiler için mal başına 100 bin YTL’yi aşamayacak. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100 bin YTL, tüzel kişiler için 200 bin YTL hibe verilecek. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Proje uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar müdürlüğümüze başvurabilir” dedi.

Destekleme verilecek ekipman alımları ise şöyle;
a) Balyalama makinesi alımları,
b) Silaj makinesi alımları,
c) Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları,
ç) İşlemesiz tarım makineleri alımları,
d) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları,
e) Bahçe el traktörü ve ekipmanları alımları,
f) Rüzgar makinesi ( pervanesi ) alımları,
g) File sistemi kurulması,
ğ) Yem hazırlama araçları,
h) Sap parçalama makinesi alımları,
ı) Otomatik sap toplamalı saman makinesi alımları,
i) Kanola hasat aparatı alımları,
j) Mısır hasat tablası alımları,
k) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,
l) Pülverizatör alımları,
m) Lazerli tesviye aleti alımları,
n) Sıkmalı çayır ve yonca biçme makinesi alımları.
Yatırımlar program kapsamında, başvuruları kabul edilenler ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla üç ay içerisinde tamamlanacak. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler belirtilen mallardan sadece bir adet başvuru yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.