Kurban Komisyon kararları açıklandı

Karacabey Kaymakamlığı önderliğinde oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptığı toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

15 Ekim 2013 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle oluşturulan komisyonda; Kaymakam  Ahmet Yurtseven, Belediye Başkanı  Ergün Koç, Müftü Vekili Nuri Demir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Çağdaş Çeki, Orman ve Su İşleri Taşra Teşkilatı Temsilcisi Fatih Kurt, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Volkan Çiğdem, Çevre Sağlık Teknisyeni Zeki Kuzey ve Türkiye Diyanet Vakfı Muhasibi Osman Yaprak yer aldı.

Vatandaşları Kurban Bayramı'nda uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendiren Kurban Hizmetleri Komisyonu, aksi davranışlarda bulunanların ise cezalandırılacağını açıkladı.

Kurban Hizmetleri Komisyonu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası şu kararları aldı;

1- GENEL İLKELER :

15-18 Ekim 2013 tarihleri arasında idrak edeceğimiz Kurban Bayramında vatandaşlarımızın kurbanlarını İslam'ın öngördüğü dini hükümler, sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun şekilde kesmeleri için İlçemize hayvanların girişinden kesilme sonrasına kadar konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşlar görevlerini eksiksiz yerine getireceklerdir. Kurban hizmetleri Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 3214 sayılı kararı, Kurban hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair 18/08/2002 tarih ve 24850 sayısında yayımlanan Yönetmelik ve 2013 yılı Kurban Hizmetlerinin uygulanmasına dair 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ doğrultusunda yürütülecektir. Bu çerçevede aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur.

1- Belediyemizce “Kurban Satış ve Kesim Yerleri” oluşturulacaktır.

Kurban satış yerleri insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili, üzeri kapalı şekilde, yetiştirici, satıcı ve alıcıların sosyal ihtiyaçlarını (su, wc, oturma verleri vb.) karşılayacak şekilde düzenlenecektir.

2- Kurban Kesim Yerleri dezenfekte edilebilir, zemininde su birikmeyen, ışıklandırması ve havalandırması bulunan, çevre, sağlık ve temizlik şartlarına uygun yerlerden seçilecektir.

3- Kurbanlık hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu ile aşı kayıtları bulunan hayvanlardan olmasına dikkat edilecektir.

4- Kurban kesim yerleri dışında özel sektörlerde aynı şartları oluşturmak şartıyla ruhsat verilecektir. 

5- Kurban kesim yerlerinde yeteri kadar  idareci, veteriner, din görevlisi, kasap, şoför ve hizmetli bulundurulacaktır.

6- Kurban kesim yerlerinde mümkün olduğunca randevu sistemi uygulanacak, değilse vatandaş ve hayvanların sıkıntı çekmemeleri için gerekli tedbirler (Hayvan bekletme, parçalama mekanları vb.) alınacaktır.

7- Cadde, park, sokak gibi kamu alanlarında hayvan kesimine müsaade edilmeyecek, hayvanların kaçması vb. görüntülerin yaşanmaması sağlanacaktır.

8- Kesim sonrası kan, bağırsak, karın vb. atıklar usulünce poşetlenecek ve fenni şekilde temizlik ekiplerince toplanacaktır.

9- Hayvan kesimleri kasaplık belgesi veya kesim elemanı yetiştirme kursu belgesine sahip ve sağlık sorunu olmayan kişilerce gerçekleştirilecektir. Kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşlarımızın hayvan kesim kursuna katılmak için halk eğitim merkezine başvurmaları teşvik edilecektir.

10- Kesilen kurbanların kulak küpe ve pasaportları en yakın İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11- İlçemiz komisyonunca yürütülecek hizmetler için harcanmak üzere Kurban kesen veya kestirenlerden alınacak ücretleri muhafaza etmek için vakıf (TDV) aracılığı ile kurban Komisyonu hesabı açılacaktır.

12- Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi yurtiçi veteriner sağlık raporlarının düzenlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013/04 sayılı hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi hükümlerine göre hareket edilecek olup, özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilecektir. Kurbanlık satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kontrol edilecektir.

13- Kurbanlık olarak sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar sevklerinden en fazla altı ay önce şap hastalığına karşı aşılanmış olmalıdır. Şap aşısı olmayan hayvanlara aşı yapılarak aşı tatbik tarihinden sonraki 15'nci günden itibaren sevklerine izin verilecektir. Yapılan son aşılama uygulamasının üzerinden altı ay geçmiş veya 15 gün geçmemiş hayvanların nakillerine yeterli koruma oluşmaması nedeniyle izin verilmeyecektir.

14- Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların ise en az 1 (bir) kez şap aşısı ile aşılanmaları ve son aşılanmadan sonra 6 ay geçmemesi ya da en az 15 gün geçmesi ve hayatları boyunca en az bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olmaları gerekmektedir. Şap ve PPR aşısı uygulamaları üzerinden 15 gün geçmeyen küçükbaş hayvanların nakillerine yeterli koruma oluşmaması nedeniyle izin verilmeyecektir.

15- İl ve İlçeler arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş yanlarında pasaportları bulunmayan büyükbaş hayvanlar ile nakil belgesi bulunmayan koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

16- Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm mahalli kolluk kuvevetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılacaktır. 

17- Kurban Bayramı süresince Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulacak ekipler ve Karacabey Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

18- Karacabey Belediyesi bayramın bitimi itibarı ile Kurban kesim yerlerinde gerekli temizliklerini yapacaktır.

19- Cezai İşlemler;

Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul ve Komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak cezai işlemler 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 19. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: 

1- a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 8. Maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlere, aynı kanunun 20. Maddesinin (ı) fıkrası gereğince cezai işlem yine aynı kanunun 24. Maddesi kapsamında uygulanacaktır. 

b) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12. Maddesi 1. Fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesilmesinin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacaktır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 876,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

c) 5199 sayılı kanunun 12. Maddesinin 2. Fıkrasına göre yürürlüğe konulan; Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.195,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

d) 5199 sayılı kanunun 14/a maddesine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı sıcağa ve soğuğa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara 437,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

e) 5199 sayılı kanunun 14/e maddesine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara 437,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

2- Cezai İşlemler; İçişleri (Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı), Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile Belediye Ekiplerince uygulanacaktır.

2- KURBAN SATIŞ YERİ:

İlçemizin tamamında ilgili Yönetmelik, Tebliğ ve diğer Genelgelerde belirtilen şartları taşıyan kurban satış ve kesim yerlerinin hazırlanmasına buralara yeni tebliğde belirtilen alt yapıların hazırlanarak önceden halka duyurulmasına ve istifadesine sunulmasına, 

Bu itibarla; İlçemizde Kurban satış yeri, Hamidiye Mahallesi Panayır mevkiinde bulunan Kurban Satış yeridir. 

3- KURBAN KESİM YERİ :

İlgili Yönetmelikte belirtilen alt yapıları yapılmış, usulüne uygun kesim yapılması için,  İlçemiz Hamidiye Mahallesi panayır mevkiinde bulunan Belediyemize ait Mezbahada kesilmesine,

Bununla beraber : İlçemizde; hijyenik koşullar oluşturulup, sağlık, çevre ve dini yönden elverişli yönden elverişli hale getirilmesi koşulu ile özel besi çiftilkleri, alış veriş merkezleri vb. kuruluşların müracaatları halinde buralarda kurban kesimine müsaade edilecektir. Yukarıda belirtilen kesim yerleri dışında kalan ve kurban kesimi için uygun olan yerlerde, (kendi bahçesi veya özel mülkünde) küçükbaş kurbanını kendi imkanları ile kesmek isteyenler, dini ve hijyenik şartlara uyarak, hayvana eziyet vermeden kesebileceklerdir.

4- KURBAN KESİM ÜCRETLERİ:

Büyükbaş Kurbanlarda adet başına : 150,00 TL

Küçükbaş Kurbanlarda adet başına : 50,00 TL  ödenmesine,

5- KURBAN KESECEK KASAPLAR :

Kurban Bayramı günlerinde İlçemiz Belediyesine ait kurban kesim yerinde kurban kesecek kasaplardan,

A- İhtiyaç duyulması halinde Müftülük ve Milli Eğitim (Karacabey Halk Eğitim Müdürlüğü) koordinesinde açılan “Kesim Kursu Bitirme Belgesi”  ve “Kasaplık Belgesi” sahibi olanlara görev  verilmesine, bunun dışında kendisi keseceklere kursa katılma istemeleri halinde Milli Eğitim Müdürlüğünün açacağı kurslara tabi tutulmasına,

B- Görev alacak kasaplara, kurban komisyonu üyesi dairelerin (Belediye ve Mahalli Müftülük) koordinesinde belirlenen şartlar çerçevesinde yapılacak mukavele sonucunda görev verilmesine,

C- Görevlendirilen personele verilecek ücretlerin mahallindeki şartlara göre İlçemiz Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenmesine, muhasebe işlemlerinin “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine dair Yönetmeliğin” ücret alınması, harcama ve muhasebe ile ilgili usül ve esaslar bölümünde belirtilen usullere göre yapılmasına,

6- KURBAN KESİMİNDE GÖREV ALACAK DİĞER PERSONEL :

Kurban kesim yerinde, Kurban Bayramı günlerinde yeterince, İdareci, Din görevlisi, Veteriner, Şoför ve Yardımcı hizmetli görevlendirilmesine, ve bu görevlilerin mesai ücretlerinin, bayram süresince kesilecek kurbanlardan tahsil edilecek gelirlerden sonra duruma göre değerlendirilerek tespit edilmesine, 

7- KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİNDE ALINACAK TEDBİRLER :

Kurban satış ve kesim yerinde denetimin, İlçe Komisyonu, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Belediyesi Veteriner hizmetlerince oluşturulan ekipler tarafından yapılmasına, dinean kurban olma niteliğine sahip olmayan ve hastalıklı olan hayvanlar için denetim ekiplerince gerekli işlemlerin yapılmasına, İlçeye girecek çıkacak kurbanlıklardan hayvan Menşe belgesi ve veteriner sağlık raporunun istenmesine, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kulak küpelerinin olup olmadığına denetlenmesine, kulak küpelerinin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, sayılarının İlçe Müftülüğüne süresi içerisinde bildirilmesine, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli emniyet tedbirlerinin (trafik, güvenlik, asayiş vb. konularda) görev alanına göre, emniyet, zabıta ve jandarma tarafından sağlanmasına,  

8- DUYURULAR : 

Kurban Bayramı öncesi satış yerleri, kesim yerleri, kesim usul ve işlemleri konusunda hazırlanan Kurban Rehberinin ihtiyaca göre İlçemiz Kurban Komisyonunca çoğaltılıp dağıtılması, bununla beraber, duyuru ilanları, Başkanlıkça gönderilen DVD'ler vb. konular, Kurban Hizmetleri Komisyonu üyelerince, mahalli basında (basın bildirisi haline getirilerek), Belediyenin ilan panosunda, görsel ve yazılı basında ve Müftülüğümüzün koordinesi ile de Camilerde vaaz ve hutbeler yoluyla işlenerek halkımızın bilgilendirilmesine, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kurban ile ilgili yeni yazıların gönderilmesi durumunda ilgililere İlçemiz Müftülüğü tarafından ulaştırılmasına, Bu toplantıda alınan kararların bilgi ve gereği için İlçemiz Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi olan Kurumlara gönderilmesine, tebliğ hükümlerinin, gerekse kararların eksiksiz uygulanması, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun Kaymakamlığımız tarafından yerine getirilmesine, ayrıca ilgili komisyon kararının komisyon üyesi kurumların Web sayfasında yayımlanmasını kararlaştırılmıştır”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir