Küçükaşık’tan doluzedeler için soru önergesi

Küçükaşık’tan doluzedeler için soru önergesi
CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da 1,5 ay önce meydana gelen dolu afetiyle ilgili verdiği yazılı soru önergesini, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker yanıtladı.
Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da 20 Mayıs’ta çiftçinin tarladaki ekili ürünlerine vuran dolu afeti, 20 Milyon YTL civarında zarara sebep olmuştu. 21 Mayıs 2007 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazılı soru önergesi veren CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık;
Çiftçinin uğradığı zararın afet fonundan karşılanmasını ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan borçların ertelenmesini istedi. Küçükaşık Bakan’a, ayrıca afet nedeniyle zarar gören çiftçiye doğrudan gelir desteğinin hemen ödenmesini ve tarım sigortası yaptırmayan çiftçiler içinde yasal düzenleme yapılmasını önerdi.
Bakanlık 2 Temmuz’da yaptığı yazılı açıklamasında; 2090 sayılı Kanun kapsamındaki doğal afetler nedeniyle tarımsal varlığı % 40 ve üzerinde zarar görenlerle, zararını kendi geliriyle karşılayamayan çiftçiye yardım yapılacağını duyurdu. Bakanlığın bu konudaki açıklamasında; “Tarım sigortası olmayan çiftçiye kanun gereği yardım yapılamaz. Dolu, yangın, heyelan, fırtına ve hortum afetleri 2090 sayılı Kanun Çerçevesinde değerlendirilmemektedir. Tabii afetlerden etkilenen çiftçilerin kredi kuruluşlarına olan borçlarının ertelenebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri Haziran ayında yapılmıştır. Dane mısır pirimi ödemeleri de en kısa sürede yapılacaktır. Tarım sigortaları kapsamına alınan riskler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak riskler Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu karar ile; 2007 yılında % 50 pirim desteği verilmesi, bitkisel ürünler ve seralarda dolu riskine karşın ana teminatla, paket halinde yangın, heyelan, fırtına ve hortum teminatı belirlenmiştir.Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması için yerel ve ulusal basın aracılığıyla duyurular yapılmış, il ve ilçelere tanıtım afişleri dağıtılmıştır” denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasını samimi bulmadıklarını belirten Mehmet Küçükaşık, “AKP çiftçiyi gözden çıkarmıştır. Çiftçiye ihanet etmektedir. Karacabey ve Mustafakemalpaşa çiftçisi dolu afetinden zarar görmedi mi? Bursa’nın desteklemeden çıkarılması çiftçi düşmanlığının daniskasıdır” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.