Koşullar eşit olmazsa, sonuç adil olmaz !

Karacabey Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi İsa Aydemir ÖSS sonuçlarını değerlendirdi:
Koşullar eşit olmazsa, sonuç adil olmaz !
Karacabey Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi İsa Aydemir yaptığı yazılı basın açıklamasında, ÖSS sonuçlarının adaletsizliğine dikkat çekti.
ÖSS’de birin-ciliği paylaşan 21 öğrencinin Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ile Özel Kolejlerde okuyor olma-sına dikkat çekti. Söz konusu okulların öğret-men sayıları, sınıf mevcut-ları ve sahip oldukları çağdaş eğitim olanaklarının bu öğrencilere önemli avantaj sağladığını belirten Aydemir, “Benzer koşulların devlet okullarına da sağlanması gerekmektedir. Anayasa’da belirtilen eğitimde fırsat eşitliği ilkesine uygun adil bir yarışma sürecinin oluşturulması gerekir. Koşulların eşit olmadığı eğitim sisteminde gerçek-leşen sınavın sonucu da adil olamaz. İllerin başarı durumu itibariyle geçen yılki sonuçlarla, bu yılki sonuçları karşılaştırdığımızda, geçen yıl Hakkari ve Şırnak’ın, bu yıl ise Ardahan ve Şırnak illerinin başarı sırasının sonunda yer aldığı görül-mektedir.
Bu durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri başta olmak üzere öğretmen istihdamında yaşanan sıkıntının ÖSS sonuçlarına etki ettiğinin göstergesidir.
Öğretmen istihdamında zorluk yaşanan illerde görev yapan öğretmenlere ek tazminat verilmesi, bu bölgelerdeki öğretmenlerin ek ders ücreti katsayılarının arttırılması sağlanarak bu bölgeler teşvik edilmelidir. Yakın dönemde uygulamaya giren sözleşmeli öğretmen ve geçici öğretici uygulaması kapsamında istihdam edilen öğretmenlerin yoğun olarak bu bölgelerde görev yaptığı da dikkate alındığında öğretmenlik mesleğinin vazgeçilmez istihdam şeklinin kadrolu öğretmenlik olduğu ortaya çıkmaktadır.
Açıklanan sonuçlara göre başarısız okul türlerinin Turizm Otelcilik, Kız Meslek Liseleri, Akşam Liseleri ve Meslek Liseleri olduğu görülmektedir. Bu öğrencilerin başarısızlığı Meslek Liselerine uygulanan üvey evlat muamelesinden kaynaklanmaktadır. Sınav öncesinde sınırlı seçeneklerle karşı karşıya bırakılan Meslek Lisesi öğrencilerinin özgüveni sistem tarafından yok edildi. Öğrencilerin sınav öncesi motivasyon bozukluğu ve seçeneklerin az olması nedeniyle geri plana itilmesi başarısızlığın önemli faktörlerindendir. 2006 ÖSS’de sıfır çeken aday sayısı 27.684 iken bu yıl 47.587 olduğu görülmektedir. Sıfır çeken adayın olmadığı bir ÖSS sınavı uygulanarak eğitim ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 2007 ÖSS’de 185 puanı geçen öğrencinin % 68’i kız, %59’u ise erkek öğrenciden oluşmuştur” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.