İşletmeler S.O.S veriyor

İşyerleri finansman darboğazında.. Siparişler yarıya düştü
İşletmeler S.O.S veriyor
Finansman sıkıntısı çeken işyeri sahipleri S.O.S sinyali veriyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, “Son 5 yılda ekonomideki gelişmelere rağmen, finansman darboğazında olan işletmeler oranının hâlâ yüzde 50’nin üzerinde olması, finansman sorununun çözülemediğinin somut bir göstergesi” dedi.
Küçük, düzenlediği basın toplantısı ile İSO’nun “Ekonomik Durum Tespiti Anket Çalışması”nın 2007 yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Küçük, elde edilen bulguların, 2007 yılının ilk yarısının işletmeler açısından tüm göstergelerde 2006’nın ikinci yarısına oranla daha olumsuz geçtiğini gösterdiğini belirtti.
Küçük, 2001’deki ekonomik krizde kuruluşların yüzde 73’ünün finansman darboğazı içinde olduklarını, bu oranın 2006 ikinci yarıda yüzde 55.1’e gerilediğini belirterek, bu gerilemenin 2007’nin ilk yarısında da devam ettiğini söyledi.
Ölçek bazında bakıldığında 2007 ilk yarıda büyüklerin yüzde 20’sinin, ortaların yüzde 53.9’unun, küçüklerin ise yüzde 60.9’unun finansman dar boğazında olduklarını belirten Küçük, büyük işletmelerin ucuz dış kredi yoluna başvurarak finansman sorununu bir ölçüde aştıklarını, ancak KOBİ’lerde sıkıntının ciddi boyutlarda olduğunu vurguladı.
Yine de umutluyuz
Küçük, dış borç stokunun 2001’den 2007’nin ilk üç ayı sonuna kadar yüzde 87.9, bankacılık dışı özel sektöre ait dış borç stokunun ise yüzde 166.5 arttığına dikkat çekti ve ekledi: “Döviz geliri olmayan ve kısa vadeli döviz ya da dövize endeksli kredi kullanan işletmelerin önemli riskler üstlendiği açık.”
İSO Başkanı, olumsuzluklara karşın tüm göstergelerde ikinci yarı beklentilerinin ilk döneme göre daha iyimser olduğunu ekledi.
Şirketlerin büyüme tahmini % 5.8
TÜFE: Yüzde 9.3
ÜFE: Yüzde 8.7
Dolar kuru: 1.43 YTL
Euro kuru: 1.87 YTL
GSMH: Yüzde 5.8
Karlılık oranları düştü karşılıksız çekler arttı.
İlk yarıda işletmelerin kârlılık oranlarında da nispi bir olumsuzluğun söz konusu olduğunu söyleyen Tanıl Küçük, “Kârlılığın geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi olduğunu belirten işletmelerin oranı yüzde 40.2 iken, 2007 ilk yarısında yüzde 34.7’ye geriledi” dedi. Küçük, karşılıksız çek ve protestolu senetle karşılaşan işletmelerin oranının 2006’nın ilk yarısında yüzde 54.8’e gerilemişken, ikinci yarıda tekrar artarak yüzde 61.9’e çıktığını söyledi.
Yeni siparişler yarı yarıya azaldı
Yılın ilk yarısında üretimde düşüş bildiren işletmelerin oranının yüzde 27.2 iken, bu oranını ikinci yarı beklentisinin yüzde 13.6’ya gerilediğini ifade eden Tanıl Küçük, şöyle devam etti: “Aynı şekilde iç satışlarda yüzde 31.4’ten yüzde 14.8’e, dış satışlarda yüzde 27.8’den yüzde 14.1’e, yeni siparişlerde yüzde 24.2’den yüzde 12.2’ye, istihdamda da yüzde 23.1’den yüzde 11.1’e düşüş söz konusu. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde atıl kapasitenin oldukça fazla olduğu görülürken, orta ve özellikle büyük ölçeklilerde kapasite kullanım oranı açısından maksimum noktaya yaklaşıldı.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.