İş güvencemizi pazarlık konusu yaptırmayız!

Karacabey Eğitim Sen Temsilciliği, hükümetin kamu emekçilerine yönelik, “Çalışmıyorlar” düşüncesini topluma yayma çabası içinde olduğunu belirterek, “Asıl amaç, iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmaktır” açıklamasında bulundu.
    Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın söylemlerine dikkat çeken Eğitim Sen yöneticileri, “Sayın Bakan'ın '657 Sayılı Kanun bize uymuyor. Devlet memuru oluyor birisi, ondan sonra yat, uzan, para kazan, böyle bir şey yok. Çalışan, üreten, faydalı olan öne geçecek, ikili ilişkilerle nabız tutanlar değil. Kim üretiyorsa kim başarılıysa kim faydalıysa onlar öne geçecek. Ama siyasi kulislerde nabız tutarak öne geçenlere imkan vermemek lazım.' Sözleri hükümetin memurlara yönelik çarpık bakış açısını bir kez daha ortaya koymaktadır.
    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`nda yapılması planlanan değişikliklerin kimi zaman Bakanların açıklamaları kimi zaman ise medyaya "sızdırılan" haberler aracılığıyla, topluma bir mesaj verilmek istendiği açıktır. Yapılmak istenen, kamu emekçilerinin "çalışmadığı" düşüncesini topluma yerleştirmek ve güvencesiz istihdam biçimleriyle, performans denetimleriyle ve rekabeti esas alan düzenlemelerle üretkenliğin artırılacağı düşüncesini tüm toplum nezdinde yaymaktır. Tüm bunlar, medya aracılığıyla topluma bir mesaj olarak sunulurken de yaşanan sorunların sorumluluğunu kamu emekçilerinin sırtına yüklemeyi esas almaktadırlar. Dolayısıyla asıl amaç, kamu emekçilerinin olabildiğince inceltilmiş iş güvenceleri tamamıyla ortadan kaldırılmaya dönük bir pazarlık süreci başlatmaktır.
    Yıllardır iş güvencesinin kamu-özel ayrımı yapmadan tüm istihdam biçimlerinde var olması gerektiğini eylem ve etkinlikleriyle ifade etmiş, taşeron sisteminin kaldırılması yönünde mücadele yürütmüş olan KESK ve Eğitim Sen, böylesi bir pazarlığa "aklınızdan dahi geçirmeyin" diyerek tavrını koymuştur. Dolayısıyla, yürüttüğü her mücadelede performans denetiminin ve esnek çalışmanın personel rejimine güvencesizliği aşıladığını söyleyen, güvencesizliğin ise hayatları söndürdüğü, insanları "kapı kulu" ettiğini ifade edenler olarak, iş güvencesini ortadan kaldıracak bir düzenleme karşısında GREV hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
    Bakan Bayraktar`ın "Memur ol, yat, uzan, para kazan!" yönündeki sözleri karşısında sormadan edemiyoruz. Sizler milyarlarca liraları cebinize indirirken, kadrolaşmada rekor kırarken, TOKİ şantiyelerinde, tersanelerde taşeron işçi olanlar canlarından olmakta, kamu emekçileri ise hastanelerde, okullarda müşterileştirdiğiniz yurttaşlara, nitelikli hizmet verebilmek için can hıraş çalışmaktadırlar.  Sayın Bakan kimlerin "yan gelip yattığını" merak ediyorsa, iktidarın 10 yıllık döneminde liyakat ilkesi yerine siyasi yandaşlık ilişkisi hayata geçirdiği siyasi kadrolara bakmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir