Hükümetin yetki oyunu

Kesk, toplu görüşmelerde bir sendikayla yer alacak
Hükümetin yetki oyunu
Karacabey Eğitim-Sen Temsilcisi Salih Tunç sendikalar ve hükümet arasında 2,5 milyon kamu çalışanını kapsayan toplu görüşme sürecinde KESK’in masaya Kültür Sanat-Sen’le oturacağını belirtti.
AKP döneminde KESK konfederasyonuna ve bağlı sendikalara yönelik baskı politikalarıyla ve diğer sendikaların kayırılması sonucu bu yıl yapılan görüşmelerde Tüm Bel-Sen ve Eğitim-Sen’in yetki kaybına uğradığını belirten Tunç, ” 4688 sayılı yasaya göre, sendikalar üye sayılarını her yıl 31 Mayıs’a kadar Çalışma Bakanlığı’na teslim etmek zorundadır.
Tüm Bel-Sen, yasanın bu maddesi uyarınca, tutanaklarının bir örneğini bu tarihte Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi’ne teslim ederken, Me-Mur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen tutanaklarını bir ay sonra yani 30 Haziran 2006 günü akşamı sunmuş ve bunlar kabul edilmiştir. Dolayısıyla Bakanlık hukuku çiğneyerek diğer sendika lehine ayrımcılık yapmış ve bu süreye kadar yaptığımız resmi başvuruların hiçbirine cevap vermemiştir” dedi.
Eğitim-Sen’in de AKP hükümetinin sistematik bir saldırısı sonucunda devre dışı bırakıldığını ifade eden Tunç, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaşanan kadrolaşma, Eğitim-Sen üyelerine yönelik sürgün ve atama politikalarının ve hükümetin açıkça desteklediği Türk Eğitim-Sen üyelerine sağlanan kolaylıklar da eğitim hizmet kolunda Eğitim-Sen’in üye sayısının azalmasına ve yetki kaybı yaşamasına yol açtı. Eğitim-Sen’in Danıştay’da açtığı bir çok dava sendika lehine sonuçlanırken, hükümet bu yargı kararlarını görmezden geldi ve sendika üyelerinin mağduriyetini gidermedi” diye konuştu.
Toplu görüşmelerde bu yıl Büro Bankacılık ve Sigortacılık; Eğitim, Öğretim ve Bilim; Sağlık ve Sosyal Hizmetler; Basın, Yayın ve İletişim; Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri; Ulaşım Hizmetleri; Tarım, Ormancılık Hizmetleri ve Enerji, Sanayi, Madencilik Hizmetleri iş kollarındaki kamu çalışanlarını Türkiye Kamu-Sen’e bağlı yetkili sendika temsilcileri; Diyanet ve Vakıf Hizmetleri; Yerel Yönetim Hizmetleri iş kollarındaki çalışanları Memur-Sen’e bağlı yetkili sendika temsilcileri temsil edecek. Toplugörüşme değil toplusözleşme isteyen KESK ise, hükümetin bunu kabul etmesi durumunda masaya Kültür Sanat Hizmetleri iş kolundaki çalışanları temsil etmek için oturacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.