Eğitim Sen’den taşımalı uygulama tepkisi

Okula sınav kazanarak
yerleşen öğrenciler cezalandırılıyor mu?

Karacabey Eğitim Sen Temsilciliği, “Taşımalı Ortaöğretim
Uygulaması”nda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Eğitim Sen üyeleri, Milli Eğitim
Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 01/10/210 tarih ve
B.08.0.KTÖ.0.06.02.184.3657 sayılı Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması konulu
2010/60 numaralı genelgesiyle 2010-2011 Eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci
alan ortaöğretim okul/kurumlarına erişimlerini sağlamak amacıyla 9. sınıflar
için taşımalı ortaöğretim uygulaması başlattığına değindi.

Bu uygulama nedeniyle ortaöğretime erişimde sorunlar
yaşayan 9. sınıf öğrencilerinin oturdukları yerleşim birimlerinden alınarak
ilgili okullara, ders bitiminde de okullarından alınarak yerleşim birimlerine
götürülmesi ve öğrencilere öğle yemeğinin de verilmesi planlandığı bildirildi.

Söz konusu uygulamanın görünüşte son derece yararlı ve adil
gibi göründüğünü ancak yine aynı genelge ile sınavla öğrenci alan okul ve
kurumlar bu uygulama kapsamının dışında bırakıldığını ifade eden Eğitim Sen
İlçe Temsilciliği üyeleri şunları söyledi; “Böylece ortaya şu manzara
çıkmıştır: Aynı yerleşim yerinden gelen, aynı ekonomik koşullara sahip, hatta
aynı aileye mensup iki öğrenciden biri devletin bu imkanlarından faydalanarak
ücretsiz olarak taşınmakta ve öğle yemeği yemekte iken, diğer öğrenci bu
imkanlardan mahrum bırakılmıştır. Bu öğrencinin devletin sunduğu imkanlardan
faydalanamamasının tek nedeni, sınavlarda başarı göstererek aynı veya başka bir
okulun sınavla öğrenci alan bölümüne yerleşme hakkını kazanmasıdır. Bu şekilde
sınav kazanarak okullara yerleşen öğrenciler adeta cezalandırılmakta, adil
gözüken bu durum pratikte adaletsizliğe yol açmaktadır.

İlçemizde de Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,
Sadık Yılmaz Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi, İMKB Kız Teknik ve
Meslek Lisesi’nin sınavla öğrenci alan bölümleri ile Karacabey Anadolu Lisesi
öğrencileri bu haktan mahrum bırakılırken, yukarda adı geçen okulların sınavsız
öğrenci alan bölümlerine kaydolan öğrenciler bu haklardan yararlanmaktadır.
Dolayısı ile bu genelgeden haberi olmayan öğrenci velileri suçu okul yönetimlerinde
sanarak okul yönetimleri ile tartışmakta ve sorunlar yaşanmaktadır.

Eğitim, sosyal devletin tüm vatandaşlarına eşit ve parasız
olarak sunması gereken temel bir haktır. Bu çerçevede yukarıda bahsi geçen
genelgeyle ortaya çıkan adaletsiz uygulamadan bir an önce vazgeçilmeli, tüm
öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde bu haklardan
yararlanması sağlanmalıdır.

Eğitim
Sen olarak bu haksız uygulamanın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygı ile
duyururuz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir