Eğitim-İş temsilciliği öğretmenlere kucak açtı

Karacabey'de Eğitim-İş Temsilciliği'nin kurulma aşamasının tamamlandığı ve yönetim listesinin Valilik oluruna gönderildiği belirtildi.

Kuruculuğunu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Özer Şahay, Emine Doğru ve Yasemin Kenliğ'in yaptığı Eğitim-İş İlçe Temsilciliği ilk açıklamasında, eğitim camiasındaki emekçi tüm Atatürkçüleri kucaklayacaklarını dile getirdi.

Üye sayısını 100 günde, 100'ün üzerine çıkaracakları düşünen İlçe Temsilcisi Özer Şahay, önümüzdeki yıl gümbür gümbür eseceklerini söyledi.

Barış, hoşgörü ve kardeşlik içinde emek mücadelesi vereceklerini kaydeden Şahay, “Eğitim çalışanlarının öncelikle emeğine sahip çıkmak için kolları sıvadık. Emekçi arkadaşlarımızın gerçek temsilcisi olarak, barış, hoşgörü ve kardeşlik içinde mücadele edeceğiz. Siyasi görüş ve sendika ayrımı yapmaksızın tüm eğitim çalışanlarının ödünsüz sözcüsü olacağız” şeklinde konuştu.

Eğitim-İş Sendikası'nın hiçbir zaman düzenci ve nemelazımcı olmayacağını belirten İlçe Temsilcisi Özer Şahay, ilkelerini şu şekilde açıkladı:

“a) Cumhuriyet devrimlerini ve Cumhuriyetin kurucu değerlerini kendisine rehber kabul eder ve bu değerleri eşitlik, adalet ve özgürlük gibi evrensel değerler çerçevesinde çağdaş bir noktaya taşımayı hedefler.

b) Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesi üzerinde yükseldiğinin bilinciyle, laiklik ilkesinin korunmasına büyük önem verir. Kişilerin inanç ve vicdan özgürlüklerini savunurken, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmaları ya da baskı altına alınmaları kabul edilemez.

c) Tam bağımsızlıktan yana anti-emperyalist bir örgüttür.

ç) Irkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşıdır. Irk, etnik köken, dil, kültür, din, cinsiyet

ve diğer nedenlerle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanların eşitliğine inanır.

d) Emeğin en yüce değer olduğunu kabul eder. Sınıf ve kitle sendikacılığını savunur.

e) Kamu çalışanlarının aktif siyaset yapma hakkını kazanmaları için çaba gösterir; ancak hiçbir siyasal parti ve kuruluşla organik ilişkiye girmez.

f) Organlarının oluşumunda ve iç işleyişinde demokratik kurallara, örgüt ahlakına titizlikle uyar; çoğunluğun yönetme, muhalefetin çoğunluk olma hakkına saygı gösterir.

g) Öğrenci haklarının önceliğini gözetir; çocukları, gençleri, engellileri korumak için her türlü duyarlılığı ve çabayı götserir.

ğ) Üyeleri arasında toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun gelişmesi için çaba gösterir.

h) Kararların alınmasında ve yürütülmesinde demokratik merkeziyetçiliği temel ilke olarak kabul eder.

ı) Sendikal bağımsızlığı, zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eder.

i) Kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, yönetenlerin her türlü işlem ve eyleminin yargı denetimine tabi olduğu hukuk devletinin tam ve sağlıklı biçimde işlemesine büyük önem verir.

j) İşsizlik ve yoksullukla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için ulusal gelirin adil dağıtılmasının zorunluluğuna inanır.

k)Tüketicilerin korunması amacıyla yapılan çalışma ve mücadeleleri destekler. Yolsuzluk ekonomisine taviz vermez.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir