DP’lilerin Karacabey çıkartması

DP’lilerin Karacabey çıkartması

Karacabey’e çıkartma yapan DP Bursa milletvekili adayları Turhan Tayan’la atağa geçti.
Bursa milletvekili adayları Turhan Tayan, Ahmet Okur, Murat Ünal, Harun Akın, Ragıp Ceylan, Kemal Cantürk, Çoşkun Genç, İsmail Anıl ve Yıldız Yurttaş’tan oluşan adaylar öncelikle Belediye’yi ziyaret etti.

 DP’li adayları, “Turhan Tayan 1. sırada aday gösterilirse, Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederim” diye konuşan Ergün Koç’un raporlu olması üzerine Meclis Üyesi Sedat Karakaşlar kabul etti.
Belediye Başkanlığı’na vekalet eden Sedat Karakaşlar milletvekili adaylarına Karacabey’in sorunlarını anlattı ve sıkıntıların arttığını vurguladı. Karakaşlar, “Özellikle şehir içi elektrik kesintileriyle, içme suyu ve sulama suyu sıkıntısı bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Gölecik Baraj’ı zaman yitirilmeden acilen yapılmadır” diyerek beklentilerini dile getirdi.
Turhan Tayan Belediye’nin Gölecik Baraj’ı çalışmalarının altından tek başına kalkamayacağını belitti. Tayan, “ Gölecik Baraj’ını bir an önce yaparak su sıkıntısına son vereceğiz. Şehir içi elektrik şebekesini yenileyeceğiz. İktidar olduğumuzda tarımsal bir kent olan Karacabey’in sorunlarını kısa sürede çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Ardından Ziraat Odasına geçen Turhan Tayan ve arkadaşları burada Nuri Karaca tarafından karşılandı. Karaca, Türkiye’yi sarsan terör olaylarına değindikten sonra, “Çiftçi üretimini sağlamak için para peşinde koşmaktadır. Başta mazottaki ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Buradan ortaya çıkacak 2.5 katrilyon yük, üretimden sağlanacak gelirle fersah fersah karşılanacaktır. Elektrikli sulama sistemine bir an önce geçilmelidir. Gübre üzerindeki %18’lik KDV kaldırılarak gübre tüketiminin artması sağlanmalıdır” diye konuşarak çiftçinin beklentilerini dile getirdi.
Karaca’nın aktardığı sorunlara karşılık veren Turhan Tayan, Karacabey’in tarım ve tarımsal sanayide önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Tayan, “ Bu bölgeye özel ilgi göstermek gerekmektedir. Türk tarımı son 4-5 yılda çok kan kaybetti. Tarım yeteri kadar destek göremediği için ihmale uğramış ve hasarı çok büyük olmuştur. Elektrikli sulamaya geçilmesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Mazot desteği devam etmelidir. ÖTV kaldırılarak ve KDV düşürülerek ucuz mazot sağlanmalıdır. Gübre yeteri kadar kullanılamamaktadır. Geçmişte sağlanan %50 gübre desteği önemli tüketime sebep olmuştur. Ürünü pazarlamak, yetiştirmek kadar önemlidir. Türk tarımı ithalatla değil ihracatla büyütülmelidir. Çin malı sarımsak ve Arjantin malı fasulyeyle bu tarım politikası yürümez. Çiftçi bezelyesini satamayarak tarlasını sürdü. Mevcut hükümet bu çalışmaları yapamadı. Ova köyleri büyük bir kuraklık içindedir. Üretici susuzluktan kırılmaktadır” dedi.
Tayan konuşmasını şöyle tamamladı: “Karacabey’e önemli hizmetlerimiz oldu. Gölecik Barajı Belediyenin gücünü aşan bir politikadır. Barajı yapıp gereken önemi göstereceğiz. Son zamanlarda Belçika kökenli şirket tarafından satın alınan bir banka, tapu bir tarafa, borç bir tarafa kampanyası yaparak büyük bir toprak sıkıntısı yaşatıyor. Aldığı borçları ödeyemeyen çiftçinin toprakları bu bankaya geçecektir.”
Ardından KARSİAD’ı ziyaret eden DP’li milletvekili adayları burada Başkan Abdullah Akkoç ile görüştü. Daha sonra Muhtarlar Derneğine geçen DP’liler, Başkan Kemalettin Vural’la, Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise Özer Matlı ile Karacabey’in önceliklerini paylaştılar.
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı Turhan Tayan ve DP’li adaylara sanayicilerin beklentilerini aktardı. Matlı “Tarım ülkesi olduğumuzu unutuyoruz. Tarımda gerekli şartları oluşturmadan sanayi ülkesi olamayız. Yem sektöründe kullanılan ürünün yarısını dışardan alıyoruz. Tarımı küçültme politikamız onu öldürerek oldu. Bursa’nın batısının varoş olmasını istemiyoruz. Tarımı göz ardı etmeyin“ diye konuştu.
Turhan Tayan, “Türk tarımı son son yıllarda kan kaybediyor. Tarımsal üretimin yapıla bilmesi için bütün imkanları sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Gölecik Barajı’nı yaparak bölgenin kuraklık sorununa çözüm getirmek istiyoruz. Büyük bir ithalat kampanyası düzenleyerek üreticilerin ve sanayicinin kalkınmasını sağlayacağız” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Ova köyleri sulama birliğine geçen Turhan Tayan ve DP’li adaylar, Başkan Sami Özseçen ile görüştükten sonra, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ticaret Borsası, S.S. Taşıyıcılar Kooperatifi ve Sanayi Sitesini ziyaret ederek destek istediler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.