Doğayı, tahrip eden düzeltecek

Doğayı, tahrip eden düzeltecek
Madencilik faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” 14 Aralık 2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu yönetmeliğe göre orman alanı dışındaki tüm maden işletmeleri, taş ocakları, kum ocakları gibi bozulan alanlar için işletme sahipleri tarafından, çalışma başlamadan önce ‘Doğaya Yeniden Kazandırma Planı’ hazırlanaca
Yine yönetmeliğe göre; arazinin kullanım öncesinde çorak, verimsiz bir alan olması planı hazırlamamak için gerekçe olarak gösterilemeyecek.
Faaliyet sahipleri bu planla birlikte noter tasdikli taahhütlerini İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne sunmakla yükümlü tutulurken, planın, Çevresel Etki Değerleme ‘ÇED’ raporu hazırlama yetkisine sahip bürolarca yerine getirilebileceği belirtildi. Alanın terk edilmesi için alınması zorunlu olan izin belgesi de İl Mahalli Çevre Kurulu’nun onayı ile hayata geçirilecek.
PLANIN İÇERİĞİ
Doğaya yeniden kazandırma planı;
*Faaliyet öncesi, faaliyet alanı ve çevresindeki flora, fauna tespiti, toprak, su, hava, doğal ve kültürel peyzaj değerleri, jeolojik koşulları, jeomorfolojik, jeolojik risk, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler dikkate alınarak mevcut durumun ortaya koyulması,
*Faaliyet sahasının fiziksel, kimyasal ve jeolojik duyarlılığını sağlanması,
*Faaliyet sahasının yeniden düzenlenmesi,
*Toprak, su ve hava yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
*Peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
*Faaliyet alanlarının iyileştirilmesi,
*Faaliyet alanlarının kapatılması ve terk edilmesi,
*İzleme ve denetim yöntemlerinin gerçekleştirilmesi, aşamalarından oluşacak.
Şu anda çalışmakta olan tüm ocak sahiplerinin 1 yıl içinde projelerini hazırlatmalarının zorunlu olduğunu kaydeden yetkililer, ÇED çalışması devam eden projelerde ise sürenin 3 ayla sınırlı olduğunu hatırlattılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir